UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
转变 (247) 247
理念转变 (228) 228
转变理念 (166) 166
教学理念 (98) 98
教育理念 (81) 81
理念 (77) 77
新课程理念 (60) 60
教师转变 (55) 55
课堂教学 (43) 43
课程理念 (43) 43
转变观念 (43) 43
教师 (42) 42
角色转变 (41) 41
新课程改革 (38) 38
课程改革 (37) 37
管理理念 (36) 36
新课程 (31) 31
服务理念 (30) 30
转变学习方式 (30) 30
以人为本 (29) 29
学生 (29) 29
政府职能转变 (28) 28
转变经济发展方式 (28) 28
经营理念 (26) 26
创新 (25) 25
教学方式 (25) 25
新课改 (25) 25
教师角色转变 (24) 24
素质教育 (23) 23
观念转变 (22) 22
教学方法 (21) 21
教学模式 (20) 20
模式转变 (20) 20
职能转变 (19) 19
课改 (19) 19
新课程标准 (17) 17
自主学习 (17) 17
新课改理念 (16) 16
科学发展观 (16) 16
转变教学理念 (16) 16
创新理念 (15) 15
学习方式 (15) 15
教学实践 (15) 15
执政理念 (14) 14
教学观念 (14) 14
语文教学 (14) 14
教学改革 (13) 13
教育转变 (13) 13
经济发展 (13) 13
转变教学方式 (13) 13
可持续发展 (12) 12
实践 (12) 12
教师角色 (12) 12
教育工作者 (12) 12
教育改革 (12) 12
新理念 (12) 12
新课标 (12) 12
转变政府职能 (12) 12
师生关系 (11) 11
执法理念 (11) 11
教学活动 (11) 11
教学行为 (11) 11
教育教学理念 (11) 11
语文教师 (11) 11
转变思想观念 (11) 11
问题 (11) 11
三个转变 (10) 10
中国 (10) 10
共同利益 (10) 10
四个转变 (10) 10
学习 (10) 10
引导学生 (10) 10
改革 (10) 10
教学转变 (10) 10
课程标准 (10) 10
高校 (10) 10
反思教育 (9) 9
基础教育课程改革 (9) 9
学校 (9) 9
教育 (9) 9
新时期 (9) 9
理念的转变 (9) 9
经济社会发展 (9) 9
路径 (9) 9
转变作风 (9) 9
转变职能 (9) 9
高中 (9) 9
高效课堂 (9) 9
以学生发展为本 (8) 8
企业管理 (8) 8
初中 (8) 8
初中数学 (8) 8
反思 (8) 8
学生发展 (8) 8
提升 (8) 8
数学教学 (8) 8
更新理念 (8) 8
服务型政府 (8) 8
行为转变 (8) 8
角色 (8) 8
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


教育观察, ISSN 2095-3712, 2018, Volume 7, Issue 4, pp. 124 - 125
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2016, Issue 4, pp. 72 - 73
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Volume 16, Issue 19, pp. 214 - 215
Journal Article
by 陈英
办公室业务, ISSN 1004-647X, 2016, Issue 21, pp. 136 - 137
Journal Article
by 叶红
读书文摘:青年版, ISSN 1671-7724, 2015, Issue 5, pp. 162 - 163
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2015, Issue 5, pp. 150 - 150
Journal Article
统计与管理, ISSN 1674-537X, 2014, Issue 1, pp. 65 - 65
Journal Article
技术与创新管理, ISSN 1672-7312, 2012, Volume 33, Issue 5, pp. 573 - 575
Journal Article
中学物理:初中版, ISSN 1008-4134, 2015, Volume 33, Issue 4, pp. 83 - 84
Journal Article
中国司法, ISSN 1009-329X, 2017, Issue 6, pp. 5 - 5
Journal Article
河北公安警察职业学院学报, ISSN 1672-6405, 2011, Volume 11, Issue 4, pp. 36 - 41
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2013, Issue 3, pp. 69 - 69
Journal Article
by 陈霞
神州, ISSN 1009-5071, 2013, Issue 35, pp. 194 - 194
Journal Article
by 邓玲
成都纺织高等专科学校学报, ISSN 1008-5580, 2013, Volume 30, Issue 1, pp. 70 - 73
Journal Article
中国校外教育:下旬, ISSN 1004-8502, 2012, Issue 8, pp. 141 - 141
Journal Article
教育:综合视线(上旬), ISSN 1673-2413, 2014, Issue 11, pp. 68 - 69
Journal Article
上海教育, ISSN 1006-2068, 2013, Issue 4, pp. 146 - 147
Journal Article
by 钟民
工商行政管理, ISSN 1673-5870, 2013, Issue 8, pp. 30 - 31
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2011, Issue 2X, pp. 156 - 156
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.