UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
转型时期 (1714) 1714
社会转型时期 (984) 984
新时期 (246) 246
经济转型时期 (227) 227
中国 (193) 193
社会转型 (157) 157
转型 (123) 123
改革开放 (84) 84
社会主义市场经济 (72) 72
经济发展 (67) 67
转型发展 (67) 67
市场经济 (66) 66
中国社会 (65) 65
社会主义市场经济体制 (64) 64
转型升级 (64) 64
社会矛盾 (63) 63
社会发展 (55) 55
“十一五”时期 (50) 50
大学生 (48) 48
经济社会发展 (48) 48
社会转型期 (46) 46
思想政治工作 (45) 45
社会结构 (45) 45
创新 (44) 44
民国时期 (44) 44
价值观念 (43) 43
经济转型 (43) 43
价值取向 (41) 41
转型期 (40) 40
价值观 (38) 38
经济社会 (36) 36
高校 (36) 36
对策 (35) 35
社会问题 (34) 34
社会主义 (32) 32
计划经济体制 (32) 32
文化转型 (31) 31
特殊时期 (31) 31
群体性事件 (31) 31
计划经济 (30) 30
改革 (29) 29
十二五 (28) 28
社会 (28) 28
社会变革 (28) 28
科学发展观 (28) 28
现代转型 (27) 27
社会生活 (27) 27
经济体制改革 (27) 27
经济增长 (27) 27
国有企业 (26) 26
现代社会 (26) 26
道德建设 (26) 26
中国经济 (25) 25
市场经济体制 (25) 25
思想政治教育 (25) 25
经济体制 (25) 25
经济转轨 (25) 25
当代中国 (24) 24
社会心态 (24) 24
路径 (24) 24
产业转型升级 (23) 23
利益格局 (23) 23
历史时期 (23) 23
道德教育 (23) 23
企业 (22) 22
变革时期 (22) 22
可持续发展 (22) 22
和谐社会 (22) 22
思想观念 (22) 22
政府 (22) 22
知识分子 (22) 22
计划经济时期 (22) 22
问题 (22) 22
农民工 (21) 21
实践 (21) 21
市场经济条件 (21) 21
社会稳定 (21) 21
社会经济 (21) 21
思想道德建设 (20) 20
文化转型时期 (20) 20
现状 (20) 20
精神文明建设 (20) 20
中国共产党 (19) 19
社会成员 (19) 19
科学发展 (19) 19
全面建设小康社会 (18) 18
原因 (18) 18
地方政府 (18) 18
新时期文学 (18) 18
产业结构 (17) 17
制度创新 (17) 17
弱势群体 (17) 17
现代化 (17) 17
社会环境 (17) 17
社会管理 (17) 17
体制改革 (16) 16
发展趋势 (16) 16
和谐 (16) 16
法治 (16) 16
现代化建设 (16) 16
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


城市地理, ISSN 1674-2508, 2017, Issue 4X, p. 6
Journal Article
教育观察, ISSN 2095-3712, 2018, Volume 7, Issue 1, pp. 42 - 43
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Issue 4, pp. 101 - 102
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 2, p. 130
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Volume 16, Issue 4, pp. 101 - 102
Journal Article
吉林化工学院学报, ISSN 1007-2853, 2015, Volume 32, Issue 12, pp. 80 - 82
Journal Article
办公室业务, ISSN 1004-647X, 2018, Issue 6, pp. 23 - 23
Journal Article
by 马坤
管理观察, ISSN 1674-2877, 2016, Issue 2, pp. 128 - 130
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 18, pp. 213 - 213
Journal Article
by 杨艳
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 17, pp. 11 - 12
Journal Article
by 马超
中国报业, ISSN 1671-0029, 2016, Issue 16, pp. 10 - 11
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2016, Issue 8, pp. 173 - 174
Journal Article
船舶职业教育, ISSN 2095-5928, 2016, Volume 4, Issue 1, pp. 1 - 4
Journal Article
by 骆英
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2016, Issue 2, pp. 133 - 133
Journal Article
贵州民族研究, ISSN 1002-6959, 2016, Volume 37, Issue 2, pp. 43 - 46
Journal Article
高教探索, ISSN 1673-9760, 2016, Issue S1, pp. 162 - 163
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2016, Volume 15, Issue 8, pp. 139 - 140
Journal Article
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2014, Issue 10, pp. 83 - 85
Journal Article
by 李骥
厦门特区党校学报, ISSN 1673-5684, 2014, Issue 3, pp. 45 - 51
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 1X, p. 56
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.