UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
转让 (1530) 1530
技术转让 (1422) 1422
股权转让 (1350) 1350
转让定价 (559) 559
中国 (530) 530
股份转让 (508) 508
产权转让 (373) 373
国家税务总局 (342) 342
国有企业 (279) 279
国有产权转让 (271) 271
技术转让费 (266) 266
上市公司 (245) 245
中小企业 (224) 224
企业 (224) 224
土地转让 (209) 209
有限责任公司 (195) 195
公司 (185) 185
资产转让 (183) 183
债权转让 (177) 177
转让价格 (176) 176
土地使用权 (173) 173
跨国公司 (172) 172
技术转让合同 (156) 156
协议转让 (155) 155
转让合同 (154) 154
资本市场 (152) 152
企业所得税 (149) 149
股权 (147) 147
三板 (132) 132
财政部 (132) 132
土地使用权转让 (131) 131
公司法 (130) 130
水权转让 (128) 128
股权转让协议 (128) 128
企业产权转让 (121) 121
个人所得税 (119) 119
国有资产流失 (119) 119
土地增值税 (119) 119
转让协议 (118) 118
国资委 (115) 115
国际技术转让 (113) 113
公告 (111) 111
税务机关 (111) 111
外商投资企业 (110) 110
挂牌 (108) 108
无形资产 (108) 108
受让人 (107) 107
转让方 (104) 104
优先购买权 (102) 102
国务院 (101) 101
财产转让所得 (101) 101
产权交易市场 (100) 100
转让费 (100) 100
经营权转让 (97) 97
股份 (97) 97
产权交易 (96) 96
房地产转让 (96) 96
知识产权 (96) 96
生产技术 (95) 95
设备投资 (95) 95
证券市场 (94) 94
资产评估 (94) 94
国有资产管理 (93) 93
商标转让 (92) 92
产权交易机构 (91) 91
所有权 (91) 91
企业国有产权 (90) 90
产权市场 (89) 89
国有资产转让 (87) 87
当事人 (87) 87
技术引进 (87) 87
关联企业 (86) 86
著作权转让 (86) 86
转让行为 (86) 86
纳税人 (85) 85
法律问题 (84) 84
企业国有产权转让管理暂行办法 (83) 83
合同效力 (81) 81
中华人民共和国 (80) 80
非法转让 (80) 80
产权交易所 (79) 79
反避税 (79) 79
房地产市场 (78) 78
效力 (78) 78
三板市场 (77) 77
收购 (77) 77
转让所得 (77) 77
发展中国家 (76) 76
商业银行 (76) 76
国有资产 (76) 76
国有土地使用权 (75) 75
经济效益 (74) 74
企业兼并 (73) 73
受让方 (73) 73
背书转让 (73) 73
大额可转让定期存单 (72) 72
房屋转让 (72) 72
金融机构 (72) 72
转让方式 (71) 71
成果转让 (69) 69
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


天津经济, ISSN 1006-8570, 2017, Issue 4, pp. 42 - 47
Journal Article
中国医疗器械信息, ISSN 1006-6586, 2017, Volume 23, Issue 19, pp. 13 - 16
Journal Article
by 韩月 and 刘兰茹 and 朱虹 and 邢爽
Zhongguo yao fang, ISSN 1001-0408, 2017, Volume 28, Issue 19, pp. 2593 - 2596
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2016, Issue 29, pp. 52 - 53
Journal Article
by 涂婧
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2016, Issue 9, pp. 68 - 69
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 15, p. 209
Journal Article
北极光, ISSN 1002-8137, 2016, Issue 2, p. 147
Journal Article
国际税收, ISSN 2095-6126, 2015, Issue 2, pp. 63 - 66
Journal Article
安徽冶金科技职业学院学报, ISSN 1672-9994, 2017, Volume 27, Issue 2, pp. 105 - 108
Journal Article
交大法学, ISSN 2095-3925, 2017, Issue 4, pp. 166 - 177
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2017, Volume 20, Issue 9, pp. 119 - 120
Journal Article
by 张艳
当代会计, ISSN 2095-7904, 2015, Issue 10, pp. 32 - 33
Journal Article
by 王蕾
对外经贸, ISSN 2095-3283, 2015, Issue 12, pp. 155 - 157
Journal Article
by 张超
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2015, Issue 10, pp. 85 - 86
Journal Article
by 张启
海南金融, ISSN 1003-9031, 2015, Issue 8, pp. 43 - 46
Journal Article
财政科学, ISSN 2096-1391, 2018, Volume 26, Issue 2, pp. 150 - 154
Journal Article
财经法学, ISSN 2095-9206, 2018, Issue 1, pp. 122 - 134
Journal Article
财经法学, ISSN 2095-9206, 2018, Issue 1, pp. 122 - 134
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2016, Issue 20, pp. 127 - 128
Journal Article
by 何叶
金融经济:下半月, ISSN 1007-0753, 2016, Issue 6, pp. 184 - 185
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.