UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
通信企业 (1002) 1002
企业 (350) 350
移动通信 (253) 253
邮电通信 (250) 250
中国 (235) 235
通信运营企业 (229) 229
通信 (227) 227
通信行业 (227) 227
通信技术 (204) 204
电信企业 (200) 200
邮电企业 (153) 153
企業 (145) 145
企业管理 (142) 142
中国移动 (135) 135
ネットワーク (129) 129
通信设备 (126) 126
通信網 (124) 124
通信市场 (121) 121
会社 (119) 119
移动通信企业 (119) 119
企业发展 (115) 115
电信运营企业 (110) 110
电信运营商 (110) 110
通信ネットワーク (110) 110
ネット (105) 105
ワーク (104) 104
中国电信 (102) 102
市场竞争 (99) 99
运营商 (99) 99
应用 (96) 96
通信发展 (95) 95
互联网企业 (94) 94
企业通信 (93) 93
通信服务 (92) 92
通信网络 (92) 92
企业文化 (86) 86
中国联通 (84) 84
中国企业 (81) 81
企业信息化 (80) 80
通信建设 (79) 79
中国移动通信集团公司 (76) 76
创新 (72) 72
信息化 (71) 71
信息通信 (71) 71
信息通信技术 (70) 70
公司 (70) 70
通信运营商 (70) 70
邮政通信 (70) 70
中国移动通信集团 (67) 67
网络通信 (67) 67
通信产业 (66) 66
核心竞争力 (62) 62
统一通信 (61) 61
电力企业 (60) 60
高新技术企业 (59) 59
通信业务 (55) 55
通信产品 (55) 55
通信系统 (55) 55
邮政企业 (54) 54
信息技术 (52) 52
物联网 (52) 52
移动互联网 (52) 52
财务管理 (52) 52
通信解决方案 (52) 52
互联网 (51) 51
管理 (50) 50
电信业 (49) 49
通信公司 (49) 49
邮电部 (49) 49
3g (47) 47
技术创新 (47) 47
数据通信 (47) 47
通信业 (47) 47
华为 (46) 46
服务质量 (46) 46
企业用户 (45) 45
有限 (44) 44
管理局 (44) 44
企业经营 (43) 43
信息产业部 (42) 42
服务 (42) 42
信息产业 (41) 41
电信业务 (41) 41
经营管理 (41) 41
高科技企业 (41) 41
企业战略 (40) 40
情報 (39) 39
企业网络 (37) 37
可持续发展 (37) 37
电子商务 (37) 37
avaya (36) 36
内部控制 (36) 36
国有企业 (36) 36
市场 (36) 36
思想政治工作 (36) 36
无线通信 (36) 36
移动通信技术 (36) 36
通信基础设施 (36) 36
服务企业 (35) 35
研究 (35) 35
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


现代商业, ISSN 1673-5889, 2018, Issue 4, pp. 130 - 131
Journal Article
現代商業, ISSN 1673-5889, 08/2014, Volume 2014, Issue 18, pp. 40 - 41
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2016, Volume 19, Issue 1, pp. 79 - 81
Journal Article
by 潘伟
软件导刊, ISSN 1672-7800, 2017, Volume 16, Issue 7, pp. 73 - 76
Journal Article
全国流通经济, ISSN 2096-3157, 2017, Issue 12, pp. 109 - 110
Journal Article
by 王毅
办公室业务, ISSN 1004-647X, 2017, Issue 3, pp. 28 - 28
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2015, Issue 12, pp. 29 - 29
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 14, pp. 160 - 161
Journal Article
by 汪其 and 刘枚莲
桂林航天工业学院学报, ISSN 2095-4859, 2016, Volume 21, Issue 3, pp. 352 - 356
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 29, p. 131
Journal Article
会计师, ISSN 1672-6723, 2016, Issue 11, pp. 19 - 20
Journal Article
天津经济, ISSN 1006-8570, 2016, Issue 9, pp. 52 - 54
Journal Article
市场论坛, ISSN 1672-8777, 2016, Issue 12, pp. 44 - 45
Journal Article
江苏科技信息(学术研究), ISSN 1004-7530, 2012, Issue 3, pp. 59 - 60
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2012, Issue 34, pp. 109 - 109
Journal Article
by 张丽
管理观察, ISSN 1674-2877, 2017, Issue 32, pp. 165 - 167
Journal Article
广东蚕业, ISSN 2095-1205, 2017, Volume 51, Issue 10, p. 17
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 17, p. 228
Journal Article
by 吴琼
统计与管理, ISSN 1674-537X, 2017, Issue 5, pp. 144 - 145
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2015, Issue 8, pp. 49 - 50
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.