UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
钢琴教材 (106) 106
教材 (100) 100
钢琴教学 (71) 71
钢琴 (45) 45
钢琴教育 (28) 28
儿童 (22) 22
教学方法 (18) 18
教程 (16) 16
音乐教材 (16) 16
钢琴伴奏 (14) 14
钢琴教师 (14) 14
音乐教育 (13) 13
高师 (12) 12
教学内容 (11) 11
钢琴演奏 (11) 11
教材建设 (10) 10
教材选用 (9) 9
练习曲 (9) 9
钢琴课 (9) 9
兴趣 (8) 8
启蒙 (8) 8
启蒙教材 (8) 8
小宇宙 (8) 8
幼儿 (8) 8
教材分析 (8) 8
钢琴作品 (8) 8
钢琴曲 (8) 8
人民音乐出版社 (7) 7
儿童钢琴 (7) 7
教学质量 (7) 7
教师 (7) 7
教材选择 (7) 7
汤普森 (7) 7
车尔尼 (7) 7
钢琴启蒙教材 (7) 7
钢琴学习 (7) 7
高师钢琴教学 (7) 7
中国钢琴作品 (6) 6
中央音乐学院 (6) 6
作品 (6) 6
即兴伴奏 (6) 6
学生 (6) 6
巴托克 (6) 6
教法 (6) 6
钢琴即兴伴奏 (6) 6
钢琴教学法 (6) 6
钢琴艺术 (6) 6
音乐 (6) 6
高校 (6) 6
入门教材 (5) 5
初学者 (5) 5
四手联弹 (5) 5
学习钢琴 (5) 5
学前教育 (5) 5
意义 (5) 5
我和我的钢琴 (5) 5
改革 (5) 5
教学改革 (5) 5
教学过程 (5) 5
教材使用 (5) 5
演奏 (5) 5
考级教材 (5) 5
钢琴练习曲 (5) 5
钢琴考级 (5) 5
钢琴课程 (5) 5
音乐作品 (5) 5
音乐教学 (5) 5
高等师范院校 (5) 5
业余钢琴教学 (4) 4
作曲家 (4) 4
思考 (4) 4
成年人 (4) 4
技巧训练 (4) 4
教学 (4) 4
教学实践 (4) 4
教学活动 (4) 4
教材内容 (4) 4
教材编写 (4) 4
教材运用 (4) 4
数码钢琴集体课 (4) 4
比较 (4) 4
民族音乐 (4) 4
演奏技巧 (4) 4
琴童 (4) 4
练习 (4) 4
美国 (4) 4
老师 (4) 4
艺术歌曲 (4) 4
选择 (4) 4
钢琴基础教程 (4) 4
钢琴教育家 (4) 4
钢琴热 (4) 4
钢琴音乐 (4) 4
高师钢琴 (4) 4
高师钢琴教材 (4) 4
中国 (3) 3
二十世纪 (3) 3
内容 (3) 3
出版社 (3) 3
初级钢琴教材 (3) 3
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


艺术评鉴, ISSN 1008-3359, 2017, Issue 23, pp. 114 - 116
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2017, Issue 5, pp. 208 - 209
Journal Article
艺术评鉴, ISSN 1008-3359, 2017, Issue 16, pp. 100 - 101
Journal Article
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2016, Volume 508, Issue 5, pp. 137 - 138
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 24, pp. 36 - 37
Journal Article
by 赵阳
学园, ISSN 1674-4810, 2014, Issue 19, pp. 83 - 84
Journal Article
艺术评鉴, ISSN 1008-3359, 2017, Issue 11, pp. 128 - 129
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2014, Issue 28, pp. 74 - 74
Journal Article
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2015, Issue 8, pp. 165 - 166
Journal Article
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2012, Issue 7, pp. 66 - 67
Journal Article
齐鲁艺苑:山东艺术学院学报, ISSN 1002-2236, 2015, Issue 6, pp. 30 - 32
Journal Article
by 杜刚
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2015, Issue 13, pp. 50 - 51
Journal Article
北方音乐, ISSN 1002-767X, 2017, Volume 37, Issue 15, pp. 249 - 250
Journal Article
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2013, Issue 8X, pp. 143 - 143
Journal Article
by 赵微
中国校外教育, ISSN 1004-8502, 2009, Issue 3, pp. 157 - 157
Journal Article
by 赵峰
中国音乐教育, ISSN 1003-1138, 2013, Issue 9, pp. 19 - 19
Journal Article
by 李静
北方音乐, ISSN 1002-767X, 2017, Volume 37, Issue 7, pp. 181 - 181
Journal Article
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2013, Issue 6, pp. 87 - 88
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2013, Issue 10, pp. 46 - 63
Journal Article
北方音乐, ISSN 1002-767X, 2016, Volume 36, Issue 8, pp. 203 - 203
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.