UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
钢琴教育 (999) 999
钢琴教学 (661) 661
音乐教育 (495) 495
钢琴 (430) 430
素质教育 (185) 185
钢琴演奏 (130) 130
音乐教育专业 (130) 130
钢琴教师 (126) 126
高校 (112) 112
钢琴艺术 (109) 109
教育 (103) 103
艺术教育 (102) 102
儿童 (90) 90
钢琴学习 (90) 90
钢琴伴奏 (88) 88
教学方法 (87) 87
钢琴课 (76) 76
启蒙教育 (70) 70
高师 (69) 69
教学模式 (65) 65
音乐教育家 (64) 64
即兴伴奏 (62) 62
幼儿 (62) 62
音乐 (60) 60
钢琴音乐 (59) 59
钢琴演奏家 (58) 58
培养 (57) 57
情感教育 (55) 55
教学改革 (55) 55
音乐学院 (55) 55
中央音乐学院 (52) 52
学生 (52) 52
钢琴考级 (52) 52
高等师范院校 (51) 51
练琴 (49) 49
高师音乐教育 (49) 49
中国 (48) 48
中国教育学会 (48) 48
钢琴即兴伴奏 (48) 48
高师钢琴教学 (48) 48
数码钢琴 (46) 46
审美教育 (45) 45
钢琴家 (45) 45
教学 (44) 44
音乐素养 (43) 43
琴童 (42) 42
演奏 (41) 41
音乐会 (41) 41
教学内容 (40) 40
钢琴热 (40) 40
孩子 (39) 39
教育理念 (39) 39
钢琴比赛 (39) 39
音乐教学 (39) 39
改革 (37) 37
教育事业 (35) 35
上海音乐学院 (34) 34
民族化 (34) 34
现状 (33) 33
钢琴作品 (33) 33
音乐艺术 (33) 33
钢琴专业 (32) 32
音乐院校 (32) 32
青少年 (31) 31
基础教育 (30) 30
学习 (30) 30
问题 (29) 29
高等师范教育 (29) 29
策略 (28) 28
音乐素质 (28) 28
创造性思维 (27) 27
教授 (27) 27
学前教育 (26) 26
家长 (26) 26
钢琴教材 (26) 26
高校音乐教育 (26) 26
学习钢琴 (25) 25
家庭教育 (25) 25
教学质量 (25) 25
钢琴独奏 (25) 25
钢琴集体课 (25) 25
音乐作品 (25) 25
音乐教师 (25) 25
发展 (24) 24
教育改革 (24) 24
钢琴教育家 (24) 24
音乐专业 (24) 24
兴趣 (23) 23
思考 (23) 23
钢琴教学法 (23) 23
高职教育 (23) 23
学习过程 (22) 22
应用 (22) 22
教学效果 (22) 22
教学法 (22) 22
教师 (22) 22
方法 (22) 22
珠江 (22) 22
生活水平 (22) 22
课程设置 (22) 22
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 李珂
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 4, pp. 119 - 119
Journal Article
音乐创作, ISSN 0513-2436, 2017, Issue 11, pp. 187 - 188
Journal Article
by 韦嘉
艺术评鉴, ISSN 1008-3359, 2017, Issue 2, pp. 122 - 124
Journal Article
by 吴尹
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 15, pp. 197 - 197
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2018, Issue 3, pp. 134 - 135
Journal Article
by 祁慧
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 17, pp. 213 - 214
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2016, Issue 24, pp. 83 - 83
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2016, Issue 21, pp. 203 - 203
Journal Article
by 杨磊
艺术评鉴, ISSN 1008-3359, 2017, Issue 22, pp. 74 - 75
Journal Article
by 姚岚
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 32, pp. 101 - 101
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 4, pp. 192 - 193
Journal Article
中国校外教育:下旬, ISSN 1004-8502, 2017, Issue 11, pp. 162 - 163
Journal Article
长春师范大学学报, ISSN 2095-7602, 2017, Volume 36, Issue 6, pp. 144 - 145
Journal Article
黑河学院学报, ISSN 1674-9499, 2017, Volume 8, Issue 10, pp. 24 - 25
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 24, pp. 206 - 206
Journal Article
兰台世界:上旬, ISSN 1006-7744, 2015, Issue 5, pp. 153 - 154
Journal Article
by 张靖
铜陵学院学报, ISSN 1672-0547, 2015, Issue 1, pp. 121 - 123
Journal Article
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2015, Issue 21, pp. 98 - 98
Journal Article
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2015, Issue 9, pp. 76 - 76
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2018, Issue 2, pp. 145 - 145
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.