UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
阅读教学 (58870) 58870
语文教学 (20041) 20041
教学方法 (12194) 12194
阅读 (10541) 10541
学生 (9042) 9042
课外阅读 (9005) 9005
英语教学 (8609) 8609
阅读能力 (8475) 8475
小学 (8022) 8022
语文阅读教学 (6788) 6788
中学 (6634) 6634
课堂教学 (6087) 6087
小学语文 (5985) 5985
语文 (4334) 4334
语文课程标准 (3734) 3734
教学 (3651) 3651
培养 (3388) 3388
初中语文 (3363) 3363
教师 (3324) 3324
引导学生 (3087) 3087
高中 (2928) 2928
课程标准 (2606) 2606
英语阅读教学 (2593) 2593
小学语文教学 (2504) 2504
教学策略 (2449) 2449
初中 (2390) 2390
语文教师 (2348) 2348
小学生 (2344) 2344
学生阅读 (2291) 2291
教学效果 (2229) 2229
教学过程 (2167) 2167
教学实践 (2138) 2138
语言文字 (2086) 2086
作文教学 (2080) 2080
高中语文 (2048) 2048
课文内容 (2046) 2046
能力的培养 (2042) 2042
阅读兴趣 (1896) 1896
阅读过程 (1878) 1878
教学设计 (1854) 1854
高中英语 (1779) 1779
教学模式 (1730) 1730
英语阅读 (1691) 1691
自主阅读 (1611) 1611
阅读理解 (1611) 1611
初中英语 (1605) 1605
阅读知识 (1604) 1604
语文素养 (1602) 1602
阅读方法 (1595) 1595
阅读材料 (1567) 1567
教学内容 (1566) 1566
语文阅读 (1552) 1552
自主学习 (1544) 1544
策略 (1449) 1449
阅读习惯 (1447) 1447
文本 (1437) 1437
阅读实践 (1436) 1436
有效性 (1396) 1396
教学目标 (1375) 1375
阅读训练 (1375) 1375
新课程标准 (1342) 1342
语文课堂 (1329) 1329
中学生 (1316) 1316
语文学习 (1313) 1313
个性化阅读 (1296) 1296
数学教学 (1280) 1280
写作能力 (1259) 1259
读写结合 (1253) 1253
初中语文教学 (1249) 1249
学习过程 (1247) 1247
课堂 (1225) 1225
英语 (1157) 1157
整体感知 (1149) 1149
新课标 (1121) 1121
阅读技巧 (1077) 1077
阅读理解能力 (1064) 1064
学语文 (1062) 1062
写作 (1045) 1045
文学作品 (1031) 1031
教学活动 (1024) 1024
思维能力 (1017) 1017
写作教学 (999) 999
阅读课 (986) 986
语文课堂教学 (985) 985
教材 (978) 978
阅读文本 (976) 976
新课程改革 (970) 970
个性化行为 (966) 966
阅读策略 (938) 938
阅读水平 (934) 934
应用 (911) 911
教学质量 (903) 903
对话 (897) 897
朗读 (866) 866
高中语文教学 (836) 836
文本解读 (831) 831
学习兴趣 (830) 830
苏教版 (828) 828
文本阅读 (821) 821
情感体验 (817) 817
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


赤子, ISSN 1671-6035, 2016, Issue 6X, p. 94
Journal Article
文山学院学报, ISSN 1674-9200, 2017, Volume 30, Issue 5, pp. 117 - 120
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2018, Issue 1, pp. 76 - 77
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 6, pp. 144 - 144
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2018, Issue 6, pp. 92 - 92
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 6, pp. 183 - 183
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 9, pp. 269 - 269
Journal Article
by 廖菊
小学教学参考:语文版, ISSN 1007-9068, 2018, Issue 1, pp. 54 - 54
Journal Article
中学语文教学参考, ISSN 1002-2155, 2018, Issue 1, pp. 48 - 50
Journal Article
教育(周刊), ISSN 1673-2413, 2018, Issue 8, pp. 63 - 63
Journal Article
by 刘菲
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 9, pp. 162 - 162
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2018, Issue 3, pp. 56 - 57
Journal Article
小学教学参考:综合版, ISSN 1007-9068, 2018, Issue 1, pp. 23 - 23
Journal Article
by 何锋
英语学习, ISSN 1002-5553, 2017, Issue 3X, pp. 55 - 58
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 5, pp. 44 - 44
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 12, pp. 57 - 58
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 13, pp. 98 - 99
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2014, Issue 16, pp. 77 - 77
Journal Article
by 李娜
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 1, pp. 49 - 50
Journal Article
by 万然
江西教育:综合版(C), ISSN 1006-270X, 2017, Issue 6, pp. 22 - 23
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.