UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
阅读教学 (559) 559
阅读法 (335) 335
阅读 (172) 172
阅读能力 (162) 162
语文教学 (137) 137
学生 (120) 120
阅读过程 (107) 107
教学方法 (97) 97
课堂教学 (96) 96
阅读方法 (90) 90
语文阅读教学 (85) 85
阅读理解 (83) 83
应用 (72) 72
教学效果 (71) 71
教师 (71) 71
语文 (65) 65
教无定法 (63) 63
课文内容 (62) 62
学法 (61) 61
阅读技巧 (60) 60
课外阅读 (58) 58
引导学生 (57) 57
学习方法 (55) 55
记忆法 (55) 55
中学 (54) 54
文言文阅读 (52) 52
用法 (51) 51
比较阅读法 (50) 50
现代文阅读 (50) 50
学语文 (48) 48
阅读训练 (47) 47
小学语文 (46) 46
阅读材料 (45) 45
学习过程 (44) 44
自主阅读 (44) 44
英语阅读 (43) 43
英语阅读教学 (42) 42
教学实践 (41) 41
自主学习 (41) 41
阅读效率 (41) 41
浏览法 (40) 40
阅读水平 (40) 40
阅读理解题 (40) 40
初中语文 (39) 39
学生阅读 (39) 39
英语教学 (39) 39
阅读理解能力 (39) 39
小学 (37) 37
阅读速度 (37) 37
法 (35) 35
语言知识 (35) 35
阅读量 (35) 35
文章 (34) 34
高中 (34) 34
阅读兴趣 (33) 33
思维能力 (32) 32
语文教师 (32) 32
学法指导 (31) 31
文本阅读 (31) 31
自学能力 (31) 31
英语 (31) 31
阅读题 (31) 31
高考 (31) 31
三步法 (30) 30
六法 (30) 30
教学 (30) 30
阅读实践 (30) 30
阅读文本 (30) 30
初中 (29) 29
初中英语 (29) 29
教学过程 (29) 29
文言文 (29) 29
文言文教学 (29) 29
语法翻译法 (28) 28
语言文字 (28) 28
交际法 (27) 27
对比法 (27) 27
文言虚词 (27) 27
语文课程标准 (27) 27
阅读内容 (27) 27
整体感知 (26) 26
课程标准 (26) 26
阅读技能 (26) 26
高中语文 (26) 26
合作学习法 (25) 25
导读法 (24) 24
症候阅读法 (24) 24
联想法 (24) 24
语文阅读 (24) 24
读书方法 (24) 24
阅读习惯 (24) 24
阅读任务 (24) 24
习惯用法 (23) 23
初中语文教学 (23) 23
新教法 (23) 23
阅读教学法 (23) 23
培养学生 (22) 22
定法 (22) 22
小学语文阅读 (22) 22
理解能力 (22) 22
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 班散
商情, ISSN 1673-4041, 2013, Issue 49, pp. 340 - 340
Journal Article
中小学管理, ISSN 1002-2384, 2016, Issue 9, pp. 63 - 63
Journal Article
邢台学院学报, ISSN 1672-4658, 2013, Volume 28, Issue 1, pp. 129 - 131
Journal Article
by 曹卉
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2017, Issue 2, pp. 320 - 321
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 13, pp. 59 - 60
Journal Article
by 王欣
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2015, Issue 17, pp. 130 - 130
Journal Article
by 许宁
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 33, pp. 45 - 45
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2016, Issue 7, pp. 96 - 96
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 34, pp. 182 - 182
Journal Article
语文教学通讯:初中(B), ISSN 1004-6097, 2017, Issue 10, pp. 33 - 36
Journal Article
中国校外教育:下旬, ISSN 1004-8502, 2017, Issue 8, pp. 75 - 76
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 19, pp. 115 - 115
Journal Article
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2017, Volume 30, Issue 1, pp. 121 - 122
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 22, pp. 66 - 67
Journal Article
by 金亮
长春教育学院学报, ISSN 1671-6531, 2015, Issue 4, pp. 114 - 115
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2015, Issue 21, pp. 161 - 162
Journal Article
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2014, Issue 9, pp. 57 - 57
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 34, pp. 86 - 87
Journal Article
Fujian jiao yu = Fujian jiaoyu, ISSN 0427-7058, 2017, Issue 1, pp. 61 - 63
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.