UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
阅读知识 (126942) 126942
语文学习 (97257) 97257
课外阅读 (79397) 79397
小学生 (59114) 59114
作文 (31122) 31122
中学生 (27421) 27421
杂文 (18586) 18586
杂谈 (18506) 18506
随笔 (18494) 18494
阅读材料 (5709) 5709
英语学习 (5238) 5238
学习方法 (5197) 5197
高中生 (4895) 4895
初中生 (4077) 4077
阅读教学 (2447) 2447
中学 (2434) 2434
数学学习 (1531) 1531
小学 (1506) 1506
诗歌 (1242) 1242
阅读能力 (1159) 1159
语言知识 (1117) 1117
语文教学 (1105) 1105
初等教育 (1037) 1037
学生 (954) 954
阅读 (950) 950
教学方法 (817) 817
科学知识 (805) 805
幽默 (677) 677
英语教学 (637) 637
高中 (581) 581
小学生;语文学习;阅读知识;课外阅读 (553) 553
语文知识 (547) 547
语文阅读教学 (541) 541
文学 (533) 533
课堂教学 (511) 511
获取知识 (500) 500
基础知识 (490) 490
知识 (488) 488
高校 (463) 463
背景知识 (444) 444
培养 (443) 443
数学教学 (441) 441
阅读理解 (414) 414
优秀文章 (406) 406
大学生 (401) 401
阅读过程 (391) 391
科普知识 (372) 372
能力的培养 (361) 361
小学生;作文;语文学习;阅读知识 (337) 337
英语阅读教学 (328) 328
阅读理解能力 (319) 319
阅读技巧 (297) 297
学生阅读 (292) 292
初中 (283) 283
引导学生 (276) 276
职业教育 (269) 269
语文基础知识 (263) 263
童话故事 (262) 262
文化背景知识 (257) 257
阅读习惯 (248) 248
知识积累 (246) 246
日记 (243) 243
百科知识 (243) 243
教师 (237) 237
英语 (237) 237
知识结构 (233) 233
漫画 (228) 228
阅读训练 (223) 223
文化知识 (222) 222
知识点 (219) 219
学习过程 (215) 215
自主阅读 (214) 214
中学生;语文学习;阅读知识;课外阅读 (207) 207
教学效果 (207) 207
教材 (206) 206
阅读方法 (205) 205
课文内容 (203) 203
阅读兴趣 (202) 202
英语阅读能力 (201) 201
英语阅读 (200) 200
语文 (197) 197
随笔;杂文;杂谈;阅读知识 (197) 197
文学作品 (195) 195
自学能力 (193) 193
课程标准 (184) 184
教学过程 (183) 183
语文课程标准 (183) 183
思维能力 (179) 179
语文教师 (179) 179
现代文阅读 (176) 176
语法知识 (176) 176
语文素养 (175) 175
阅读技能 (175) 175
启蒙教育 (173) 173
阅读水平 (172) 172
文言文阅读 (167) 167
课外知识 (164) 164
阅读理解题 (161) 161
语文阅读 (156) 156
语言文字 (155) 155
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 欣然
科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2017, Issue 4, pp. 4 - 4
Journal Article
科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2017, Issue 4, pp. 20 - 21
Journal Article
by 涂料
科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2017, Issue 4, pp. 23 - 23
Journal Article
by 祯儿
科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2017, Issue 4, pp. 62 - 63
Journal Article
科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2017, Issue 4, pp. 22 - 22
Journal Article
科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2017, Issue 4, pp. 52 - 53
Journal Article
科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2017, Issue 4, pp. 48 - 49
Journal Article
科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2017, Issue 4, pp. 50 - 50
Journal Article
科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2017, Issue 4, pp. 58 - 59
Journal Article
法制博览(名家讲坛、经典杂文), ISSN 2095-4379, 2018, Issue 6, pp. 12 - 12
Journal Article
金秋, ISSN 1671-3966, 2018, Issue 1, pp. 67 - 67
Journal Article
by 张丰
Xian dai fu nü (Lanzhou, China), ISSN 1007-4244, 2018, Issue 2, pp. 11 - 11
Journal Article
by inks01
幸福:婚姻, ISSN 1003-4196, 2018, Issue 1, pp. 41 - 41
Journal Article
视野, ISSN 1006-6039, 2018, Issue 1, pp. 47 - 47
Journal Article
by 朱云
Xian dai fu nü (Lanzhou, China), ISSN 1007-4244, 2018, Issue 2, pp. 13 - 13
Journal Article
幸福:婚姻, ISSN 1003-4196, 2018, Issue 1, pp. 9 - 9
Journal Article
by 河西
法制博览(名家讲坛、经典杂文), ISSN 2095-4379, 2018, Issue 2, pp. 31 - 31
Journal Article
by 毛毛
幸福:婚姻, ISSN 1003-4196, 2018, Issue 1, pp. 42 - 42
Journal Article
思维与智慧, ISSN 1006-3587, 2018, Issue 6, pp. 15 - 15
Journal Article
幸福:悦读, ISSN 1003-4196, 2018, Issue 1, pp. 34 - 35
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.