UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
集体经济 (1124) 1124
集体经济发展 (514) 514
村级集体经济 (402) 402
经济发展 (260) 260
农村集体经济 (255) 255
集体企业 (169) 169
集体经济组织 (166) 166
农村经济 (142) 142
集体经济实力 (134) 134
发展壮大 (131) 131
发展 (128) 128
农村经济发展 (123) 123
乡镇企业 (89) 89
农村 (73) 73
城镇集体企业 (69) 69
农业生产 (66) 66
共同富裕 (65) 65
大力发展 (62) 62
农村集体经济组织 (60) 60
农村改革 (58) 58
农村发展 (56) 56
股份合作制 (55) 55
新农村建设 (53) 53
双层经营体制 (50) 50
集体经济收入 (50) 50
产权制度改革 (47) 47
农业发展 (46) 46
村集体经济 (46) 46
集体资产 (46) 46
健康发展 (43) 43
国民经济 (42) 42
村党支部 (42) 42
社会主义市场经济 (42) 42
农村集体 (39) 39
社会主义新农村建设 (39) 39
城镇 (38) 38
公有制经济 (37) 37
村级 (37) 37
江苏省 (37) 37
深化改革 (37) 37
经济社会发展 (37) 37
家庭经营 (36) 36
农村工作 (35) 35
社会主义 (35) 35
精神文明建设 (35) 35
农民 (34) 34
协调发展 (34) 34
发展经济 (34) 34
轻工业 (34) 34
合作经济 (33) 33
村办企业 (33) 33
村级财务管理 (33) 33
经济薄弱村 (33) 33
中华全国手工业合作总社 (32) 32
集体所有制 (32) 32
个体经济 (31) 31
减轻农民负担 (31) 31
大发展 (31) 31
社会主义市场经济体制 (31) 31
十一届三中全会 (30) 30
村级组织 (30) 30
物质基础 (30) 30
第二个飞跃 (30) 30
国有经济 (29) 29
家庭联产承包责任制 (29) 29
村集体经济组织 (29) 29
社会主义新农村 (29) 29
集体所有制经济 (29) 29
工业合作 (28) 28
村级经济 (28) 28
农村基层组织 (27) 27
农村集体资产 (27) 27
改革开放 (27) 27
农村基层组织建设 (26) 26
农村财务管理 (26) 26
工业企业 (26) 26
改革与发展 (26) 26
生产力发展 (26) 26
经济收入 (26) 26
集体资产管理 (26) 26
乡镇企业发展 (25) 25
企业发展 (25) 25
农民群众 (25) 25
基层党组织 (25) 25
对策 (25) 25
所有制结构 (25) 25
集体所有制企业 (25) 25
发展趋势 (24) 24
解放思想 (24) 24
两个飞跃 (23) 23
个体私营经济 (23) 23
农村基层党组织 (23) 23
基层组织建设 (23) 23
多种经营 (23) 23
工业总产值 (23) 23
承包责任制 (23) 23
生产力发展水平 (23) 23
经济体制改革 (23) 23
重要组成部分 (23) 23
中国 (22) 22
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


上海农村经济, ISSN 1671-6485, 2016, Issue 4, pp. 35 - 37
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2016, Issue 12, p. 191
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2016, Volume 15, Issue 1, pp. 103 - 104
Journal Article
中国农业资源与区划, ISSN 1005-9121, 2018, Volume 39, Issue 2, pp. 42 - 49
Journal Article
Journal Article
by 王萍
当代县域经济, ISSN 2095-6371, 2017, Issue 5, pp. 38 - 40
Journal Article
福建理论学习, ISSN 1007-3752, 2016, Issue 6, pp. 20 - 22
Journal Article
上海农村经济, ISSN 1671-6485, 2014, Issue 4, pp. 24 - 26
Journal Article
Guangdong nong ye ke xue, ISSN 1004-874X, 2011, Volume 38, Issue 4, pp. 188 - 190
Journal Article
天津经济, ISSN 1006-8570, 2011, Issue 5, pp. 10 - 13
Journal Article
农业知识(瓜果菜), ISSN 1000-8241, 2017, Issue 8, pp. 29 - 30
Journal Article
Journal Article
Journal Article
by 刘刚
行政科学论坛, ISSN 2095-7017, 2017, Issue 11, pp. 10 - 15
Journal Article
上海农村经济, ISSN 1671-6485, 2014, Issue 9, pp. 13 - 15
Journal Article
创造, ISSN 1004-9797, 2016, Issue 6, pp. 11 - 11
Journal Article
农业与技术, ISSN 1671-962X, 2018, Volume 38, Issue 4, p. 164
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.