UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
集团化 (1644) 1644
集团化办学 (827) 827
集团化发展 (437) 437
中国 (322) 322
集团化经营 (308) 308
集団 (278) 278
职业教育 (273) 273
企业集团化 (255) 255
集团化企业 (220) 220
集团化管理 (194) 194
集团化运作 (145) 145
区域集团化 (134) 134
世界经济 (129) 129
教育集团 (117) 117
区域经济集团化 (107) 107
职教集团 (105) 105
校企合作 (88) 88
职业教育集团 (87) 87
企业集团 (84) 84
办学模式 (80) 80
财务管理 (77) 77
发展趋势 (73) 73
产业化 (71) 71
企业 (71) 71
国际化 (65) 65
集团化改革 (63) 63
发展 (61) 61
研究 (61) 61
管理模式 (59) 59
集团化建设 (59) 59
集団化 (59) 59
实践 (58) 58
市场竞争 (57) 57
集团化战略 (56) 56
发展战略 (55) 55
国有企业 (55) 55
wto (54) 54
改革 (54) 54
集团公司 (54) 54
创新 (53) 53
体制改革 (52) 52
专业化 (51) 51
管理体制 (51) 51
经济发展 (51) 51
现代企业制度 (50) 50
北美自由贸易区 (49) 49
多元化 (47) 47
教育均衡 (47) 47
经济集团化 (47) 47
集团化公司 (47) 47
高职教育 (47) 47
日本 (46) 46
核心竞争力 (45) 45
企业发展 (43) 43
经济全球化 (43) 43
欧共体 (42) 42
亚太地区 (41) 41
教育集团化 (41) 41
社会 (41) 41
入世 (40) 40
对策 (40) 40
规模化 (40) 40
运行机制 (40) 40
出版业 (39) 39
可持续发展 (38) 38
办学 (37) 37
模式 (37) 37
世界经济区域集团化 (36) 36
教育均衡发展 (36) 36
规模经济 (36) 36
优质教育资源 (35) 35
发展中国家 (35) 35
幼儿园 (35) 35
经济区域集团化 (35) 35
职业教育集团化 (35) 35
均衡发展 (34) 34
教育改革 (34) 34
经济一体化 (34) 34
资源整合 (34) 34
产业结构 (33) 33
国际贸易 (33) 33
管理 (33) 33
公立医院 (32) 32
问题 (32) 32
高等职业教育 (32) 32
公司 (31) 31
医院集团化 (31) 31
品牌 (31) 31
大型企业集团 (31) 31
学校 (31) 31
市场化 (31) 31
总经理 (31) 31
报业集团 (31) 31
社会主义市场经济体制 (31) 31
科技期刊 (31) 31
人力资源 (30) 30
子公司 (30) 30
集团化趋势 (30) 30
义务教育 (29) 29
人才培养 (29) 29
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


教育发展研究, ISSN 1008-3855, 2015, Issue 18, pp. 55 - 59
Journal Article
中国出版集团2015香山论坛, 10/2015
Conference Proceeding
中国出版集团2015香山论坛, 10/2015
Conference Proceeding
by 傅可
中国出版集团2015香山论坛, 10/2015
Conference Proceeding
现代教育管理, ISSN 1674-5485, 2017, Issue 11, pp. 47 - 51
Journal Article
by 陈进 and 王景艳
中国农垦, ISSN 0529-6382, 2017, Issue 7, pp. 19 - 21
Journal Article
by 曹镇
当代教育家, ISSN 2095-3526, 2017, Issue 10, pp. 27 - 27
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2017, Volume 20, Issue 20, pp. 99 - 100
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 3, pp. 98 - 99
Journal Article
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2018, Issue 2, pp. 36 - 37
Journal Article
by 葛岑 and 郭莲
医院管理论坛, ISSN 1671-9069, 2016, Volume 33, Issue 9, pp. 21 - 24
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 2, pp. 17 - 17
Journal Article
by 周诚
科技创业月刊, ISSN 1672-2272, 2017, Volume 30, Issue 5, pp. 13 - 14
Journal Article
by 王燕
江苏教育研究:实践(B版), ISSN 1673-9094, 2017, Issue 10, pp. 47 - 50
Journal Article
天津化工, ISSN 1008-1267, 2017, Volume 31, Issue 5, pp. 61 - 62
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 5, pp. 110 - 111
Journal Article
by 林俊
大学教育, ISSN 2095-3437, 2017, Issue 12, pp. 196 - 198
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2015, Issue 7X, p. 47
Journal Article
重庆电子工程职业学院学报, ISSN 1674-5787, 2015, Volume 24, Issue 6, pp. 19 - 21
Journal Article
by 李卉
商情, ISSN 1673-4041, 2015, Issue 7, pp. 18 - 19
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.