UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
预算执行情况 (1092) 1092
预算执行 (1039) 1039
预算管理 (422) 422
预算执行审计 (378) 378
预算编制 (350) 350
审计机关 (235) 235
财政收支 (222) 222
审计工作报告 (221) 221
预算草案 (202) 202
审计监督 (188) 188
执行 (188) 188
中央预算执行 (187) 187
财政预算 (161) 161
全面预算管理 (150) 150
财政部门 (135) 135
全国人大常委会 (133) 133
执行预算 (131) 131
审计工作 (128) 128
行政事业单位 (122) 122
审计局 (121) 121
财务管理 (117) 117
预算单位 (114) 114
国务院 (113) 113
财政预算执行 (111) 111
预算执行情况审计 (111) 111
执行情况 (110) 110
财政预算执行审计 (106) 106
财政部 (104) 104
预算执行管理 (103) 103
人大常委会 (101) 101
预算法 (100) 100
预算 (99) 99
财政审计 (98) 98
2010年 (96) 96
中央 (95) 95
审计法 (92) 92
部门预算 (92) 92
全国人民代表大会常务委员会 (91) 91
本级预算执行审计 (90) 90
财政资金 (90) 90
地方预算 (89) 89
审计报告 (88) 88
审计署 (86) 86
预算监督 (86) 86
财政收支审计 (85) 85
财政支出 (84) 84
部门预算执行审计 (83) 83
全国人民代表大会 (79) 79
预算收支 (78) 78
中央预算 (77) 77
2009年 (76) 76
事业单位 (75) 75
同级审 (74) 74
编制 (74) 74
财政收支情况 (73) 73
执行过程 (72) 72
财政监督 (72) 72
财政经济委员会 (72) 72
国家预算执行 (71) 71
财政预算执行情况 (70) 70
财政收入 (68) 68
财政管理 (67) 67
高校 (65) 65
预算外资金 (64) 64
审计情况 (62) 62
审计结果报告 (61) 61
对策 (61) 61
财务预算 (61) 61
中央财政 (59) 59
审计 (59) 59
预算资金 (59) 59
政府预算 (58) 58
问题 (58) 58
预算支出 (57) 57
支出预算 (56) 56
内部控制 (55) 55
国民经济和社会发展计划 (54) 54
经费预算 (53) 53
中央决算 (52) 52
工作报告 (52) 52
中央部门 (51) 51
审查报告 (51) 51
计划执行情况 (51) 51
政府工作报告 (50) 50
审计部门 (49) 49
执行力 (48) 48
整改工作 (48) 48
财务部门 (48) 48
部门预算执行 (48) 48
预算收入 (48) 48
财政预算管理 (47) 47
公共预算 (46) 46
审计人员 (46) 46
审计结果 (46) 46
财政资金使用效益 (46) 46
被审计单位 (45) 45
全国人大 (44) 44
地方财政 (43) 43
监督 (43) 43
预算执行审计工作 (43) 43
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


会计师, ISSN 1672-6723, 2016, Issue 12, pp. 32 - 33
Journal Article
经济界, ISSN 1007-0486, 2017, Issue 2, pp. 66 - 69
Journal Article
全国流通经济, ISSN 2096-3157, 2017, Issue 4, pp. 91 - 92
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 16, pp. 72 - 73
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 16, pp. 72 - 73
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2015, Issue 5, pp. 190 - 191
Journal Article
by 李畅
长春师范大学学报, ISSN 2095-7602, 2017, Issue 2, pp. 169 - 172
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2017, Issue 23, pp. 143 - 144
Journal Article
会计师, ISSN 1672-6723, 2017, Issue 5, pp. 67 - 68
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2016, Volume 19, Issue 7, pp. 55 - 56
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2016, Issue 3, pp. 82 - 83
Journal Article
现代工业经济和信息化, ISSN 2095-0748, 2017, Volume 37, Issue 12, pp. 31 - 32
Journal Article
by 李畅
长春师范大学学报, ISSN 2095-7602, 2017, Volume 36, Issue 2, pp. 169 - 172
Journal Article
by 耿燕
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 14, pp. 41 - 42
Journal Article
by 高斌
当代会计, ISSN 2095-7904, 2017, Issue 10, pp. 57 - 58
Journal Article
出版与印刷, ISSN 1007-1938, 2016, Issue 4, pp. 53 - 55
Journal Article
金融经济:下半月, ISSN 1007-0753, 2017, Issue 6, pp. 184 - 185
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Volume 16, Issue 8, pp. 242 - 243
Journal Article
审计研究, ISSN 1002-4239, 2017, Issue 2, pp. 3 - 9
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 26, pp. 159 - 160
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.