UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
文学院 (22) 22
高校 (8) 8
上海大学 (3) 3
独立学院 (3) 3
专业特色 (2) 2
中山大学 (2) 2
北京师范大学 (2) 2
国家教委 (2) 2
地方高校 (2) 2
市人民政府 (2) 2
教育部直属高校 (2) 2
独立建制 (2) 2
电子科技大学 (2) 2
高校教师 (2) 2
高校文学院资料室 (2) 2
2004年11月 (1) 1
2010年 (1) 1
20世纪中国 (1) 1
erp (1) 1
上海外语教育出版社 (1) 1
与会人员 (1) 1
中国古代文学 (1) 1
中小学语文 (1) 1
中文学科 (1) 1
中青年学者 (1) 1
主导思想 (1) 1
书画大赛 (1) 1
人才培养 (1) 1
人才培养战略 (1) 1
人文情怀 (1) 1
人文精神 (1) 1
会议 (1) 1
会议安排 (1) 1
俄语专业 (1) 1
信息发布工作 (1) 1
全球化进程 (1) 1
写作教学 (1) 1
创作风貌 (1) 1
创新 (1) 1
创新教育 (1) 1
华东师范大学 (1) 1
博士生导师 (1) 1
历史文化名城 (1) 1
厦门大学 (1) 1
双重影响 (1) 1
发展现状 (1) 1
品质培养 (1) 1
困境 (1) 1
国家 (1) 1
国际化 (1) 1
地方本科高校 (1) 1
地方本科高校;转型;文学院;困境;策略 (1) 1
外国文学 (1) 1
大学 (1) 1
大学德育 (1) 1
大学生 (1) 1
大学生思想政治教育 (1) 1
学术研讨会 (1) 1
学术自由 (1) 1
学术讨论会 (1) 1
学校 (1) 1
学科建设 (1) 1
对策 (1) 1
工作人员 (1) 1
工作计划 (1) 1
工作量化考核 (1) 1
师生 (1) 1
年平均 (1) 1
广东技术师范学院 (1) 1
张志 (1) 1
徐州师范大学 (1) 1
感恩教育 (1) 1
批判性 (1) 1
报名 (1) 1
教学与研究 (1) 1
教学分析 (1) 1
教学启示 (1) 1
教学改革 (1) 1
教学研究会 (1) 1
教学研讨 (1) 1
教育 (1) 1
教育出版社 (1) 1
教育经费 (1) 1
教育论坛 (1) 1
文字 (1) 1
文学作品 (1) 1
文学创作 (1) 1
文学史写作 (1) 1
文学教育 (1) 1
文学社团 (1) 1
文学评论 (1) 1
文献信息服务 (1) 1
新教材 (1) 1
新西兰 (1) 1
方案 (1) 1
时节 (1) 1
普通本科院校 (1) 1
普通本科高校 (1) 1
普通高校 (1) 1
本科生导师 (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 孙岩
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 12, pp. 205 - 207
Journal Article
Yuwen zhishi, ISSN 1003-6210, 2011, Issue 2, pp. 96 - 97
Journal Article
Yuwen zhishi, ISSN 1003-6210, 2011, Issue 1, pp. 92 - 93
Journal Article
by 彭玲
湖南人文科技学院学报, ISSN 1673-0712, 2017, Volume 34, Issue 2, pp. 107 - 112
Journal Article
长江大学学报:社会科学版, ISSN 1673-1395, 2015, Volume 38, Issue 10, pp. 73 - 74
Journal Article
写作:高级版, ISSN 1002-7343, 2013, Issue 12, pp. 3 - 4
Journal Article
Journal Article
华文文学, ISSN 1006-0677, 2013, Issue 4, pp. F0002 - F0002
Journal Article
教育:中旬, ISSN 1673-2413, 2009, Issue 11, pp. 23 - 23
Journal Article
by 彭玲
湖南人文科技学院学报, ISSN 1673-0712, 2017, Volume 34, Issue 2, pp. 108 - 113
Journal Article
Han yu xue xi, ISSN 1003-7365, 2009, Issue 6, pp. 25 - 25
Journal Article
by 田伟
唐山文学, ISSN 1003-4439, 2017, Issue 8, pp. 122 - 123
Journal Article
学术界, ISSN 1002-1698, 2015, Issue 12, pp. 250 - 250
Journal Article
Journal Article
中国钢笔书法, ISSN 1007-2942, 2009, Issue 1, pp. 53 - 53
Journal Article
Wen yi zheng ming, ISSN 1003-9538, 2009, Issue 4, pp. 143 - 145
Journal Article
Shanxi jiaoyu, ISSN 1004-6739, 2009, Issue 7, pp. 86 - 86
Journal Article
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.