UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
高职数学 (745) 745
数学教学 (502) 502
高职院校 (499) 499
高职 (469) 469
教学改革 (439) 439
高等数学 (391) 391
高职教育 (265) 265
高职数学教学 (242) 242
教学 (201) 201
教学方法 (176) 176
数学 (173) 173
数学建模 (164) 164
教学模式 (138) 138
改革 (105) 105
分层教学 (80) 80
教学内容 (79) 79
课堂教学 (67) 67
五年制高职 (59) 59
数学课程 (55) 55
应用 (52) 52
学生 (51) 51
教学质量 (48) 48
对策 (46) 46
教学现状 (43) 43
数学实验 (41) 41
教学策略 (40) 40
数学文化 (37) 37
高职学生 (37) 37
高等数学教学 (36) 36
案例教学 (33) 33
课程改革 (33) 33
教学效果 (31) 31
问题 (31) 31
学习兴趣 (30) 30
策略 (30) 30
创新 (27) 27
现状 (27) 27
高职生 (27) 27
应用能力 (26) 26
数学教学改革 (26) 26
经济数学 (26) 26
实践 (25) 25
教学实践 (25) 25
素质教育 (25) 25
高等职业教育 (25) 25
分层次教学 (24) 24
培养 (24) 24
教学设计 (24) 24
数学教育 (24) 24
信息技术 (22) 22
模块化教学 (22) 22
高职数学教育 (21) 21
数学知识 (20) 20
高职教学 (20) 20
方法 (19) 19
能力培养 (19) 19
高职高等数学 (19) 19
创新能力 (17) 17
工学结合 (17) 17
探索 (17) 17
教学方式 (17) 17
数学基础 (17) 17
数学教师 (17) 17
多媒体技术 (16) 16
数学课堂教学 (16) 16
职业能力 (16) 16
专业需求 (15) 15
培养目标 (15) 15
思考 (15) 15
教学研究 (15) 15
教师 (15) 15
数学学习 (15) 15
数学建模思想 (15) 15
数学软件 (15) 15
教学应用 (14) 14
教学手段 (14) 14
教学过程 (14) 14
数学素质 (14) 14
有效性 (14) 14
现状分析 (14) 14
研究 (14) 14
课程体系 (14) 14
多媒体教学 (13) 13
教学对策 (13) 13
教学目标 (13) 13
数学思想 (13) 13
有效教学 (13) 13
渗透 (13) 13
课程教学 (13) 13
高等数学课程 (13) 13
微课 (12) 12
数学应用能力 (12) 12
数学课堂 (12) 12
能力 (12) 12
课程设置 (12) 12
信息化教学 (11) 11
应用数学 (11) 11
教学理念 (11) 11
职业教育 (11) 11
自主学习 (11) 11
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2018, Issue 3, pp. 38 - 38
Journal Article
by 姜鑫
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2017, Issue 3, p. 310
Journal Article
by 姜鑫
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2017, Issue 4, p. 255
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2015, Issue 11, p. 283 285
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 3, pp. 290 - 291
Journal Article
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2016, Issue S2, p. 457
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 10, p. 303
Journal Article
读书文摘(中), ISSN 1671-7724, 2016, Issue 1, pp. 262 - 263
Journal Article
杨凌职业技术学院学报, ISSN 1671-9131, 2017, Volume 16, Issue 4, pp. 70 - 72
Journal Article
by 何双
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 21, pp. 22 - 23
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 23, pp. 23 - 23
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 8, pp. 53 - 54
Journal Article
by 李飞
吉林广播电视大学学报, ISSN 1008-7508, 2017, Issue 1, pp. 114 - 115
Journal Article
by 王茜
中国培训, ISSN 1004-3713, 2017, Issue 6, pp. 127 - 127
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2017, Issue 2, p. 316
Journal Article
by 梁萌
学园, ISSN 1674-4810, 2015, Issue 4, pp. 90 - 90
Journal Article
长春师范大学学报, ISSN 2095-7602, 2013, Issue 8, pp. 142 - 143
Journal Article
漯河职业技术学院学报, ISSN 1671-7864, 2016, Volume 15, Issue 5, pp. 79 - 81
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2016, Issue 10, p. 74
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2016, Issue 13, pp. 12 - 12
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.