UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
3d打印 (1680) 1680
3d (1145) 1145
打印技术 (631) 631
3d打印技术 (623) 623
打印 (498) 498
应用 (144) 144
打印机 (126) 126
增材制造 (103) 103
快速成型 (68) 68
制造业 (67) 67
世界 (57) 57
制造技术 (57) 57
快速成型技术 (54) 54
工业革命 (47) 47
组织工程 (47) 47
打印材料 (42) 42
中国 (40) 40
第三次工业革命 (40) 40
制造 (38) 38
创新 (35) 35
打印设备 (32) 32
3d技术 (31) 31
产品设计 (31) 31
计算机辅助设计 (31) 31
设计 (31) 31
骨科 (31) 31
材料 (30) 30
生物材料 (29) 29
研究人员 (29) 29
工业设计 (27) 27
美国 (27) 27
骨科植入物 (27) 27
个性化 (26) 26
传统制造业 (26) 26
发展趋势 (26) 26
产业 (25) 25
新技术 (24) 24
智能制造 (24) 24
科技 (24) 24
发展前景 (22) 22
模型 (22) 22
教学 (21) 21
机器人 (21) 21
逆向工程 (21) 21
定制 (20) 20
数字化 (20) 20
设计师 (20) 20
产业化 (19) 19
产业发展 (19) 19
内固定 (19) 19
3d打印机 (18) 18
三维重建 (18) 18
光固化 (18) 18
图书馆 (18) 18
外科手术 (18) 18
生活 (18) 18
零部件 (18) 18
骨折 (18) 18
fdm (17) 17
互联网 (17) 17
建筑 (17) 17
技术创新 (17) 17
数字模型 (17) 17
模具制造 (17) 17
金属 (17) 17
临床应用 (16) 16
人体器官 (16) 16
创客教育 (16) 16
国内 (16) 16
护理 (16) 16
研发 (16) 16
三维建模 (15) 15
个性化定制 (15) 15
制作 (15) 15
市场规模 (15) 15
手术 (15) 15
技术 (15) 15
技术产业 (15) 15
数字化骨科 (15) 15
科学家 (15) 15
聚乳酸 (15) 15
3d生物打印 (14) 14
中国制造 (14) 14
创客空间 (14) 14
合理使用 (14) 14
商业模式 (14) 14
导航模板 (14) 14
展望 (14) 14
市场 (14) 14
开发 (14) 14
数字化设计 (14) 14
模具 (14) 14
汽车 (14) 14
专利分析 (13) 13
临床教学 (13) 13
光敏树脂 (13) 13
发展 (13) 13
发展现状 (13) 13
复合材料 (13) 13
实验室 (13) 13
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 石从黎 and 林宗浩 and 陈敬 and 向川
重庆建筑, ISSN 1671-9107, 2017, Volume 16, Issue 3, pp. 24 - 27
Journal Article
by 贾中
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 5, p. 85
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2017, Issue 12, pp. 283 - 283
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 31, pp. 242 - 242
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 23, p. 103
Journal Article
by 贾中
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 5, pp. 85 - 85
Journal Article
by 郝诚
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 12, p. 7
Journal Article
海峡科技与产业, ISSN 1006-3013, 2017, Issue 4, pp. 93 - 94
Journal Article
医学教育管理, ISSN 2096-045X, 2017, Volume 3, Issue 4, pp. 323 - 326
Journal Article
机械管理开发, ISSN 1003-773X, 2017, Volume 32, Issue 12, pp. 36 - 37
Journal Article
建筑技术开发, ISSN 1001-523X, 2018, Volume 45, Issue 5, pp. 77 - 78
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2018, Issue 8, pp. 66 - 68
Journal Article
实验教学与仪器, ISSN 1004-2326, 2017, Volume 34, Issue 6, pp. 53 - 54
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2016, Volume 41, Issue 2, pp. 6 - 8
Journal Article
by 吴娇
科技创业月刊, ISSN 1672-2272, 2016, Volume 29, Issue 5, pp. 112 - 113
Journal Article
by 秦珂
图书馆建设, ISSN 1004-325X, 2016, Issue 10, pp. 26 - 29
Journal Article
by 曾路
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2016, Issue 26, pp. 283 - 283
Journal Article
国防制造技术, ISSN 1674-5574, 2016, Issue 4, pp. 61 - 62
Journal Article
安徽电气工程职业技术学院学报, ISSN 1672-9706, 2016, Volume 21, Issue 4, pp. 94 - 98
Journal Article
南昌师范学院学报, ISSN 2095-8102, 2017, Volume 38, Issue 6, pp. 21 - 25
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.