X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
575 - genètica general. citogenètica general. immunogenètica. evolució. filogènia (343) 343
ciències experimentals i matemàtiques (103) 103
ciències experimentals (72) 72
ciències de la salut (51) 51
facultat de biològiques (18) 18
genòmica (17) 17
616 - patologia. medicina clínica. oncologia (14) 14
genètica (14) 14
oncologia (12) 12
mutacions genètiques (11) 11
drosophila (10) 10
576 - biologia cel·lular i subcel·lular. citologia (9) 9
57 - biologia (8) 8
577 - bioquímica. biologia molecular. biofísica (8) 8
evolució (8) 8
genética (8) 8
59 - zoologia (7) 7
61 - medicina (6) 6
adn mitocondrial (6) 6
càncer (6) 6
desenvolupament (6) 6
evolution (6) 6
expresión génica (6) 6
gene expression (6) 6
58 - botànica (5) 5
biologia molecular (5) 5
brown trout (5) 5
cromatina (5) 5
polimorfisme (5) 5
population genetics (5) 5
616.8 - neurologia. neuropatologia. sistema nerviós (4) 4
bioinformatics (4) 4
biomedicina (4) 4
blat de moro (4) 4
cromosomes (4) 4
drosophila melanogaster (4) 4
epigenetics (4) 4
epigenètica (4) 4
fish (4) 4
genetics (4) 4
genètica humana (4) 4
genómica (4) 4
mitochondrial dna (4) 4
nfat5 (4) 4
positive selection (4) 4
proteòmica (4) 4
qtl (4) 4
salmo trutta (4) 4
selecció positiva (4) 4
snp (4) 4
snps (4) 4
trucha común (4) 4
truita comuna (4) 4
vih (4) 4
616.4 - patologia del sistema limfàtic, òrgans hematopoètics, endocrins (3) 3
616.9 - malalties infeccioses i contagioses. febres (3) 3
633 - cultius i produccions (3) 3
anomalies cromosòmiques (3) 3
apoptosi (3) 3
biogeography (3) 3
bioinformàtica (3) 3
bioinformática (3) 3
chromatin (3) 3
citogenètica (3) 3
càncer colorectal (3) 3
desequilibri de lligament (3) 3
diagnòstic genètic preimplantacional (3) 3
dna methylation (3) 3
e-cadherin (3) 3
e-cadherina (3) 3
elementos transponibles (3) 3
esquizofrènia (3) 3
evolución (3) 3
filogenètica (3) 3
filogeografia (3) 3
filogènia (3) 3
genomics (3) 3
gens (3) 3
genètica de poblacions (3) 3
genètica molecular (3) 3
genética humana (3) 3
haplotip (3) 3
haplotips (3) 3
hibridació genòmica comparada (3) 3
human genetics (3) 3
inestabilidad (3) 3
inversions cromosòmiques (3) 3
linkage disequilibrium (3) 3
malalties hereditàries (3) 3
meiosi (3) 3
microarrays (3) 3
migranya (3) 3
mrna (3) 3
osteoporosi (3) 3
phylogeny (3) 3
polimorfismo (3) 3
polycomb (3) 3
population structure (3) 3
proteïnes (3) 3
recombinació (3) 3
more...
Language Language
Mitjançant les tècniques de hibridació in situ fluorescent (FISH) i de hibridació in situ fluorescent multiple (M-FISH) es van estudiar diferents sèries de... 
Citogenètica | Leucèmia mieloide aguda | Ciències Experimentals | 575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia | Biologia Molecular
Dissertation
El objetivo de esta tesis doctoral es profundizar en el conocimiento de las bases genéticas y moleculares de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth,... 
575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia | Biomedicina
Dissertation
Leptinotarsa decemlineata (escarabajo de la patata) es el insecto defoliador de patata de mayor importancia económica a nivel mundial, que también puede atacar... 
575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia
Dissertation
El refuerzo es un proceso psicológico complejo mediante el cual los animales modifican su comportamiento frente situaciones que les resultan ventajosas.... 
575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia
Dissertation
L'objectiu global de la meva tesi doctoral és l'estudi de la variació genètica en el DNA repetitiu en carnívors per resoldre qüestions evolutives d'aquestes... 
DNA repetitiu dispers | Ciències Experimentals | 575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia | Mustèlids | Microsatèl·lits
Dissertation
Avui dia encara són moltes les persones que consulten els Serveis de Genètica Clínica per presentar malformacions congènites i/o retard mental. En aquests... 
Citogenètica | FISH | Ciències de la Salut | 575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia | Diagnòstic prenatal
Dissertation
El present treball de tesi es basa en l'estudi citogenètic de les gammapaties monoclonals. Les gammapaties monoclonals representen un grup de diverses... 
Mieloma múltiple | FISh | Ciències Experimentals | 575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia | GMSI
Dissertation
La primera part de l’estudi mostra els resultats de l’estudi citogenètic en pèrdues gestacionals (mort fetal intraúter, IVE, mort postnatal) de segon trimestre... 
Diagnostic prenatal | Citogenètica | Ciències Experimentals | 575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia | Anomalies cromosòmiques
Dissertation
L'objectiu d'aquest treball és estimar amb quina freqüència es fixen i com es produeixen les inversions paracèntriques (les que no inclouen el centròmer) al... 
Drosophila | Inversions cromosòmiques | Elements transposables | Ciències Experimentals | 575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia
Dissertation
S:Als darrers 10 anys, el nostre coneixement de l'evolució dels animals ha estat objecte d'una revolució degut a l'aplicació de la Biologia Molecular al camp... 
Bilateria | Ciències Experimentals i Matemàtiques | Filogènia molecular | 575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia | RNA ribosomal
Dissertation
Una de les causes importants que s'associen a l'aparició de defectes congènits, retard mental i malformacions congènites, són les anomalies cromosòmiques. Les... 
Citogenètica molecular | Defectes congènits | Ciències de la Salut | 575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia | Anomalies cromosòmiques
Dissertation
Es presenta un resum dels resultats i les conclusions de cadascun dels capítols en què es divideix la tesi.1. La circumscripció i la classificació... 
Campanula | Biogeography | Ciències Experimentals | 575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia | Phylogeny
Dissertation
El descobriment d’un gran ventall de SNPs arrel dels projectes de seqüenciació de genomes, juntament amb les ràpides millores en el seu genotipatge a gran... 
Genètica | Evolució | Malaltia | Ciències de la Salut | 575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia
Dissertation
Les distròfies retinianes son patologies de la visió causades per defectes a la retina, un teixit que es troba formant part de l'ull i que s'encarrega de... 
Genètica | Distròfia | ABCA4 | Ciències Experimentals i Matemàtiques | 575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia | Retinosi
Dissertation
És sabut de fa molt temps que les inversions cromosòmiques son mantenides per selecció natural a les poblacions de Drosophila. No obstant, els mecanismes... 
Genètica | Evolució | Ciències Experimentals | 575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia | Inversió
Dissertation
El concepte de síndromes mieloproliferatives cròniques (SMPC) engloba un conjunt d'entitats hematològiques amb característiques clíniques i evolutives molt... 
FISH citogenètica convencional | Mieloproliferatives cròniques | Ciències Experimentals | 575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia | HUMARA
Dissertation
L'anàlisi citogenètica del 1er corpuscle polar (1CP) permet una caracterització indirecta de l'oòcit en metafase II (MII) sense comprometre la seva capacitat... 
Oocit-1 CP | Diagnòstic genètic preimplantacional | Ciències de la Salut | 575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia | Aneuploïdia
Dissertation
El sistema SOS és una xarxa multigènica sota el control negatiu del repressor LexA, amb importància vital per a la supervivència cel·lular ja que la seva... 
SOS | Ciències Experimentals | 575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia | Bacteris | Filogènia
Dissertation
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.