X
Search Filters
Format Format
Format Format
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Journal Article (78496) 78496
Magazine Article (9141) 9141
Dissertation (1902) 1902
Book / eBook (61) 61
Publication (20) 20
Book Review (14) 14
Conference Proceeding (14) 14
Newspaper Article (14) 14
Book Chapter (13) 13
Government Document (5) 5
Photograph (5) 5
Report (2) 2
Journal / eJournal (1) 1
Music Score (1) 1
Transcript (1) 1
more...
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
新课改 (17630) 17630
课改 (13554) 13554
国家发改委 (10657) 10657
营改增 (5540) 5540
学生 (2729) 2729
发改委 (2563) 2563
课堂教学 (2508) 2508
医改 (2285) 2285
教师 (2254) 2254
新课程改革 (2235) 2235
新课改理念 (1886) 1886
课程改革 (1489) 1489
课改背景 (1399) 1399
语文教学 (1328) 1328
影响 (1309) 1309
教学方法 (1295) 1295
教学 (1229) 1229
新医改 (1186) 1186
高中 (1162) 1162
素质教育 (1071) 1071
对策 (958) 958
教学模式 (913) 913
教学实践 (856) 856
中国 (843) 843
高效课堂 (837) 837
新课程 (819) 819
税改 (748) 748
初中 (747) 747
语文教师 (734) 734
课堂 (733) 733
学习方式 (727) 727
小学语文 (725) 725
教学方式 (697) 697
教学理念 (695) 695
问题 (691) 691
课改理念 (682) 682
增值税 (659) 659
创新 (657) 657
小学数学 (648) 648
高中数学 (643) 643
小学 (636) 636
国务院 (629) 629
基础教育课程改革 (629) 629
有效性 (627) 627
语文课改 (619) 619
公立医院 (607) 607
初中数学 (599) 599
自主学习 (596) 596
财政部 (596) 596
初中语文 (590) 590
教学过程 (586) 586
老师 (580) 580
财务管理 (578) 578
语文课堂 (574) 574
数学教学 (573) 573
策略 (570) 570
培养 (562) 562
新课程标准 (558) 558
学习 (553) 553
教学策略 (550) 550
课改实验 (547) 547
作文教学 (540) 540
副主任 (537) 537
税负 (532) 532
费改税 (531) 531
高中语文 (523) 523
有效教学 (522) 522
2010年 (520) 520
国家发展改革委 (519) 519
教学效果 (505) 505
学校 (502) 502
实践 (500) 500
语文课堂教学 (500) 500
教学改革 (491) 491
反思 (486) 486
教学质量 (467) 467
语文 (466) 466
学习兴趣 (463) 463
高中英语 (456) 456
二期课改 (442) 442
课程标准 (437) 437
改革 (436) 436
古典概型 (429) 429
教育理念 (417) 417
课堂教学改革 (416) 416
英语教学 (413) 413
数学 (411) 411
能力的培养 (409) 409
教育工作者 (405) 405
数学课堂教学 (405) 405
新课标 (405) 405
企业 (404) 404
初中英语 (400) 400
阅读教学 (399) 399
引导学生 (383) 383
中学 (375) 375
基础教育 (363) 363
学习过程 (359) 359
高中物理 (357) 357
补钙 (356) 356
more...
Library Location Library Location
Library Location Library Location
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
UTL at Downsview - May be requested (17) 17
East Asian (Cheng Yu Tung) - Stacks (16) 16
Robarts - Stacks (8) 8
Royal Ontario Museum - Far Eastern (3) 3
East Asian (Cheng Yu Tung) - On order (2) 2
East Asian (Cheng Yu Tung) - Protected Material (2) 2
East Asian (Cheng Yu Tung) - Reference (2) 2
East Asian (Cheng Yu Tung) - Storage (2) 2
Richard Charles Lee Canada-Hong Kong - Library use only (2) 2
St. Michael's College (John M. Kelly) - 2nd Floor (2) 2
UofT at Mississauga - Stacks (2) 2
Art - Library use only (1) 1
Collection Dvlpm't (Acquisitions) - Closed Orders (1) 1
Collection Dvlpm't (Acquisitions) - Vendor file (1) 1
East Asian (Cheng Yu Tung) - May be requested in 6-10 wks (1) 1
Gerstein Science - Stacks (1) 1
Pontifical Inst. Mediaeval Studies - Library use only (1) 1
Robarts - May be requested in 6-10 wks (1) 1
Royal Ontario Museum - Far Eastern Pamphlet (1) 1
Royal Ontario Museum - Stacks (1) 1
Thomas Fisher Rare Book - Rare Book (1) 1
more...
Language Language
Language Language
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Chinese (89066) 89066
English (519) 519
French (32) 32
Japanese (13) 13
Spanish (10) 10
German (7) 7
Occitan (5) 5
Italian (4) 4
Korean (4) 4
Russian (4) 4
Portuguese (3) 3
Turkish (3) 3
Basque (2) 2
Arabic (1) 1
Hebrew (1) 1
Latin (1) 1
Persian (1) 1
more...
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


2012, Di 1 ban., Zhongguo Jing Kun yi shu jia zhuan ji cong shu, ISBN 7532558975, 9, 3, 217 p., [6] p. of plates
Book
2000, Colección Cuadernos de arte, ISBN 9789879466018, Volume 60., 38
Book
1996, Di 1 ban., Jing ju tai dou zhuan ji shu cong, ISBN 7543428210, 4, 2, 4, 4, 356
Book
1991, Di 1 ban., Dang dai Zhongguo cong shu, ISBN 7800920038, 2 v.
Book
2009, Chu ban., Zhongguo xue shu si xiang yan jiu ji kan. Liu bian, ISBN 9789862540770, Volume di 26 ce., [3], 287
Book
1995, Di 1 ban., ISBN 7309015657, 69, 675
Book
1989, Xianggang jing ji yan jiu zhong xin cong shu, ISBN 9622014593, 84
Book
1987, Di 1 ban., Zhongguo gu dian wen xue ji ben zhi shi cong shu, 134
Book
2005, Zhongguo dang dai ming jia hua ji., ISBN 9787805265728
Book
1996, Di 1 ban., ISBN 7800941841, 100
Book
2009, Di 1 ban., Zhongguo wen xue yan jiu dian ji cong kan, ISBN 9787101065411, 2 v. (1, 1, 15, 4, 940 p.)
Book
1988, Beijing di 1 ban., Zu guo cong shu, ISBN 9787500602231, 2, 190 p., [8] p. of plates
Book
1987, Di 1 ban., ISBN 7220001215, 3, 2, 2, 9, 1537 pages, [1] folded leaf of plates
Book
1984, Di 1 ban., 2, 560 p., [4] p. of plates
Book
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.