X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
female genital diseases and pregnancy complications (225) 225
dişi genital hastalıkları ve gebelik komplikasyonları (224) 224
pregnancy (222) 222
gebelik (180) 180
pregnancy complications (66) 66
female (59) 59
gebelik komplikasyonları (51) 51
diagnosis (49) 49
adult (47) 47
animal reproduction and embryology (45) 45
hayvan üremesi ve embriyoloji (45) 45
tanı (42) 42
medicine (40) 40
neoplasms (40) 40
neoplazmlar (40) 40
kadın (38) 38
congenital, hereditary, and neonatal diseases and abnormalities (37) 37
doğumsal, kalıtsal ve yenidoğan hastalıkları ve anomaliler (37) 37
erişkin (37) 37
retrospective studies (34) 34
geriyedönük çalışma (33) 33
humans (31) 31
araştırma teknikleri (28) 28
investigative techniques (28) 28
reproductive and urinary physiology (28) 28
üreme ve üriner sistem fizyolojisi (27) 27
ultrasonography (26) 26
case report (25) 25
olgu sunumu (24) 24
complications (23) 23
surgical procedures, operative (22) 22
cerrahi prosedürler, operatif (21) 21
pregnancy rate (21) 21
infant, newborn (20) 20
pre-eclampsia (20) 20
prenatal diagnosis (20) 20
preeklampsi (19) 19
fetus (18) 18
gebelik oranları (18) 18
pediatrics (18) 18
veterinary sciences (18) 18
cardiovascular diseases (17) 17
doğum öncesi tanı (17) 17
kardiyovasküler hastalıklar (17) 17
cesarean section (16) 16
sezaryen (16) 16
sheep (16) 16
ultrasonografi (16) 16
urologic and male genital diseases (16) 16
üroloji ve erkek genital hastalıkları (16) 16
koyun (15) 15
ovarian neoplasms (15) 15
süt çocuğu, yenidoğan (15) 15
yumurtalık neoplazmları (15) 15
diagnostic techniques, obstetrical and gynecological (14) 14
therapeutics (14) 14
bacterial infections and mycoses (13) 13
bakteriyel enfeksiyonlar ve mikozlar (13) 13
cows (13) 13
gebelik sonucu (13) 13
gestational age (13) 13
parasitic diseases (13) 13
parazitik hastalıklar (13) 13
postpartum period (13) 13
pregnancy outcome (13) 13
tanı teknikleri, kadın doğum ve kadın hastalıkları (13) 13
terapötik (13) 13
animal physiology and biochemistry (12) 12
diseases (12) 12
ewes (12) 12
gebelik yaşı (12) 12
hayvan fizyolojisi ve biyokimyası (12) 12
inek (12) 12
preeclampsia (12) 12
prospective studies (12) 12
women (12) 12
adolescent (11) 11
animal husbandry and production (11) 11
anketler (11) 11
endometriosis (11) 11
endometriyoz (11) 11
hayvan yetiştiriciliği ve üretim (11) 11
hellp sendromu (11) 11
hellp syndrome (11) 11
ileriye dönük çalışma (11) 11
lactation (11) 11
questionnaires (11) 11
risk factors (11) 11
turkey (11) 11
diagnosis, differential (10) 10
endocrine diseases (10) 10
endokrin hastalıklar (10) 10
fetüs (10) 10
gnrh (10) 10
koyunlar (10) 10
kızgınlık (10) 10
oestrus (10) 10
pregnancy, multiple (10) 10
prevalence (10) 10
progesteron (10) 10
more...
Library Location Library Location
Library Location Library Location
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Gerstein Science - Stacks (23) 23
Scarborough Hospital - General (4) 4
Collection Dvlpm't (Acquisitions) - Closed Orders (3) 3
Credit Valley Hospital - Stacks (2) 2
Credit Valley Hospital - Reference (1) 1
Gerstein Science - Circulation Desk (1) 1
New College (Ivey) - Stacks (1) 1
Robarts - Stacks (1) 1
St. Michael's Hospital - Stacks (1) 1
UofT at Mississauga - Stacks (1) 1
UofT at Scarborough - Stacks (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


1998, Progress in obstetric and gynecological sonography series, ISBN 1850709866, x, 218
Book
1986, ISBN 0815186150, x, 223
Book
Turkish Journal of Public Health, ISSN 1304-1088, 09/2017, Volume 15, Issue 2, pp. 84 - 95
Objective: The aim of this study is to determine the frequency of unintended pregnancies, induced abortions and associated risk factors in women who have been... 
isteyerek düşük | Hatay | istenmeyen gebelik
Journal Article
Dicle Tıp Dergisi, ISSN 1300-2945, 12/2018, Volume 45, Issue 4, pp. 431 - 437
Amaç: Çalışmamızda kliniğimizde parsiyel ve komplet mol hidatiform tanısı alan olguların retrospektif olarak analizini amaçladık. Yöntemler: Bu çalışmada, Ocak... 
hidatiform mol | insidans | gebelik | Gestasyonel trofoblastik hastalık
Journal Article
Dicle Tıp Dergisi, ISSN 1300-2945, 06/2019, Volume 46, Issue 2, pp. 189 - 194
Amaç: Bu çalışmada; gebelerde, Toxoplasma gondii, Rubella virüs ve Cytomegalovirus infeksiyonlarının bölgemizdeki seroprevalanslarının belirlemesi... 
toksoplazma | gebelik | rubella | CMV
Journal Article
Dicle Medical Journal, ISSN 1300-2945, 09/2018, Volume 45, Issue 3, pp. 283 - 290
Amaç: Çalışmamızda adölesan gebelerin maternal ve fetal sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. Yöntemler: Bu çalışmada, Ocak 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında... 
AdoDžlesan gebelik | maternal sonuçlar | preterm dogǍum
Journal Article
2002, 2nd ed., Advances in neurology, ISBN 9780781736213, Volume 90., xvii, 341
Book
Dicle Tıp Dergisi, ISSN 1300-2945, 06/2019, Volume 46, Issue 2, pp. 225 - 234
Amaç: Gebeliğe bağlı gelişen komplikasyonlar yoğun bakım gerektiren önemli sağlık sorunlarıdır. Obstetrik hastaların gebeliğe bağlı spesifik hastalıklarının... 
maliyet analizi | Yoğun bakım ünitesi | gebelik komplikasyonları
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.