X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
公羊传 (92) 92
gongyang, gao. gongyang zhuan (58) 58
confucius. chun qiu (47) 47
供养人 (46) 46
财政供养人员 (41) 41
春秋 (33) 33
左传 (30) 30
春秋公羊传 (27) 27
董仲舒 (26) 26
guliang, chi. guliang zhuan (25) 25
zuoqiu, ming. zuo zhuan (23) 23
供养 (21) 21
公羊学 (20) 20
机构编制 (16) 16
农村五保供养 (15) 15
分散供养 (15) 15
谷梁传 (15) 15
gongyang, gao (14) 14
何休 (14) 14
公羊 (14) 14
confucius (13) 13
集中供养 (13) 13
五保供养 (12) 12
低保标准 (10) 10
gongyang zhuan (9) 9
史记 (9) 9
司马迁 (9) 9
壁画 (9) 9
孔子 (9) 9
敦煌莫高窟 (9) 9
机构改革 (9) 9
民政工作 (9) 9
人员编制 (8) 8
今文经学 (8) 8
北魏 (8) 8
尔雅 (8) 8
诗经 (8) 8
chun qiu (7) 7
党员干部 (7) 7
公羊春秋 (7) 7
养老机构 (7) 7
十三年 (7) 7
后汉书 (7) 7
学习贯彻 (7) 7
敬老院 (7) 7
春秋时期 (7) 7
标准提高 (7) 7
论语 (7) 7
zuo zhuan (6) 6
五保老人 (6) 6
供养人像 (6) 6
共培养 (6) 6
发愿文 (6) 6
我国古代 (6) 6
春秋左传 (6) 6
特困人员 (6) 6
独尊儒术 (6) 6
财政供养 (6) 6
history (5) 5
philosophy, confucian (5) 5
五保供养制度 (5) 5
佛像 (5) 5
公羊傳 (5) 5
刘逢禄 (5) 5
孟子 (5) 5
春秋公羊学 (5) 5
民政部门 (5) 5
编制管理 (5) 5
莫高窟 (5) 5
麦积山石窟 (5) 5
china history (4) 4
guliang zhuan (4) 4
zuoqiu, ming (4) 4
佛教造像 (4) 4
供养人画像 (4) 4
公元年 (4) 4
公孙弘 (4) 4
农村税费改革 (4) 4
吕氏春秋 (4) 4
周礼 (4) 4
武帝 (4) 4
湖北省 (4) 4
烟云供养 (4) 4
熹平石经 (4) 4
监督检查 (4) 4
社会救助 (4) 4
经济供养 (4) 4
菩萨 (4) 4
诸葛亮 (4) 4
财政收入 (4) 4
躬耕南阳 (4) 4
齐学 (4) 4
龙门石窟 (4) 4
guliang, chi (3) 3
li ji (3) 3
《公羊》学 (3) 3
三国志 (3) 3
中国历史 (3) 3
中央集权 (3) 3
五保户 (3) 3
more...
Library Location Library Location
Library Location Library Location
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
East Asian (Cheng Yu Tung) - Stacks (38) 38
UTL at Downsview - May be requested (9) 9
East Asian (Cheng Yu Tung) - Protected Material (5) 5
East Asian (Cheng Yu Tung) - On order (3) 3
East Asian (Cheng Yu Tung) - Rare Book (3) 3
East Asian (Cheng Yu Tung) - Storage (3) 3
Royal Ontario Museum - Far Eastern (2) 2
East Asian (Cheng Yu Tung) - Reference (1) 1
East Asian (Cheng Yu Tung) - Tibet Room (1) 1
Robarts - Stacks (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


2015, Di 1 ban., ISBN 9787561491096, 2, 5, 1, 4, 558 pages
Book
2013, Di 1 ban., Guo jia zhe xue she hui ke xue cheng guo wen ku, ISBN 9787010117249, 3, 3, 9, 758 p., 1 unnumbered leaf of plates
Book
1988, Di 1 ban., Gu yi cong shu san bian, ISBN 7101001718, Volume 33, 5 v.
Book
1989, Wen shi zhe da xi, Volume 12, 3, 2, 246, 9
Book
2010, Di 1 ban., ISBN 7507736865, 2, 2, 298
Summary in vernacular field only. 
Gongyang, Gao. Gongyang zhuan | China History
Book
1998, Di 1 ban., Zhongguo li dai ming zhu quan yi cong shu, ISBN 9787221045874, Volume 54, 10, 528
Book
2002, Di 1 ban., Sui yuan wen ku., ISBN 9787810476751, 3, 2, 8, 753
Book
2009, Di 1 ban., Zhongguo zhexue qingnian xueshu wenku, ISBN 7010081948, 7, 2, 7, 317
Book
2014, Da shi jing dian wen ku, ISBN 9789865681050, Volume 3.
Book
2008, Chu ban., Zhongguo xue shu si xiang yan jiu ji kan. Chu bian, ISBN 9789866657900, Volume di 18 ce, 247
Book
2015, Di 1 ban., Qing nian xue zhe wen ku, ISBN 9787301255650, 4, 2, 2, 339 pages
"'Tuo gu gai zhi' yu 'San shi jin hua' Kang Youwei Gongyang xue si xiang yan jiu "yi kao cha Kang Youwei Gongyang xue de he xin fan chou wei xian suo, cai yong... 
Gongyang, Gao. Gongyang zhuan | Kang, Youwei, 1858-1927 Philosophy | Philosophy, Confucian | Philosophy, Chinese
Book
2012, Di 1 ban., Qing dai jing xue zhu zuo cong kan, ISBN 9787301189047, 2, 3, 2, 208
Book
2007, ISBN 9789570159073
Book
1935, Chu ban., Xu gu yi cong shu, Volume 40, 2 v.
Book
2014, Gui yuan gu dai wen xue yan jiu cong shu, ISBN 9787510078385, 1 v.
Book
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.