X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
皇帝 (382) 382
乾隆皇帝 (373) 373
康熙皇帝 (198) 198
黄帝 (110) 110
光绪皇帝 (93) 93
末代皇帝 (77) 77
道光皇帝 (74) 74
雍正皇帝 (67) 67
皇帝的新装 (45) 45
紫禁城 (42) 42
轩辕黄帝 (39) 39
中国历史 (38) 38
huangdi nei jing (37) 37
清代 (37) 37
荒地 (37) 37
溥仪 (34) 34
清代皇帝 (33) 33
慈禧太后 (30) 30
万历皇帝 (28) 28
十三年 (28) 28
宜农荒地 (26) 26
明朝 (26) 26
清朝 (26) 26
永乐皇帝 (25) 25
清政府 (25) 25
清朝皇帝 (25) 25
黄帝四经 (25) 25
乾隆朝 (24) 24
军机大臣 (24) 24
嘉庆皇帝 (24) 24
崇祯皇帝 (24) 24
明代 (24) 24
乾隆帝 (23) 23
medicine, chinese (22) 22
中华民族 (22) 22
十七年 (22) 22
大臣 (22) 22
封建皇帝 (22) 22
朱元璋 (22) 22
中国 (21) 21
乾隆时期 (20) 20
故宫博物院 (20) 20
林则徐 (20) 20
大学士 (19) 19
山海经 (19) 19
末代皇帝溥仪 (19) 19
爱新觉罗 (18) 18
罗马皇帝 (18) 18
chinese literature (17) 17
古代 (17) 17
官员 (17) 17
皇后 (17) 17
荒山荒地 (17) 17
历史 (16) 16
宫廷 (16) 16
故宫 (16) 16
黄帝时代 (16) 16
中国皇帝 (15) 15
北京 (15) 15
史记 (15) 15
女皇帝 (15) 15
清王朝 (15) 15
纪晓岚 (15) 15
翰林院 (15) 15
黄帝内经 (15) 15
小皇帝 (14) 14
康乾盛世 (14) 14
皇太后 (14) 14
袁世凯 (14) 14
黄帝阴符经 (14) 14
199 b.c.-199 a.d. han dynasty period (13) 13
内务府 (13) 13
努尔哈赤 (13) 13
嘉靖皇帝 (13) 13
太监 (13) 13
清史稿 (13) 13
皇帝的新衣 (13) 13
六世班禅 (12) 12
咸丰皇帝 (12) 12
唐玄宗 (12) 12
四库全书 (12) 12
康熙帝 (12) 12
明清 (12) 12
鸦片战争 (12) 12
军机处 (11) 11
刘墉 (11) 11
康有为 (11) 11
康熙年间 (11) 11
弘历 (11) 11
李世民 (11) 11
武则天 (11) 11
汉武帝 (11) 11
玄烨 (11) 11
秦始皇 (11) 11
西藏 (11) 11
养心殿 (10) 10
宰相 (10) 10
明王朝 (10) 10
满汉 (10) 10
琦善 (10) 10
more...
Library Location Library Location
Library Location Library Location
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
East Asian (Cheng Yu Tung) - Stacks (14) 14
UTL at Downsview - May be requested (3) 3
East Asian (Cheng Yu Tung) - May be requested in 6-10 wks (2) 2
East Asian (Cheng Yu Tung) - Processing (1) 1
East Asian (Cheng Yu Tung) - Reference (1) 1
East Asian (Cheng Yu Tung) - Storage (1) 1
Gerstein Science - Stacks (1) 1
Online Resources - Online (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


2016, Chu ban., Zhe xue yan jiu cong shu. xue shu si xiang cong kan, ISBN 9864780174, Volume 6 ., 7 unnumbered, 291 pages
Book
2013, Di 1 ban., ISBN 7532637824, 2 v. (29, 1045 p.)
Ben shu shi yi xin de si lu he ti li bian xie chu ban de yi zhong "nei jing" zhuan zhu ban ben, ta ji zhan xian liao "su wen" yu "ling shu" jing wen de nei rong quan mao, you tu chu liao "lei bian... 
Medicine, Chinese | Huangdi nei jing
Book
2006, Di 1 ban., Zhonghua guyiyao baodian, ISBN 7505413902, 4, 567
Book
by Zitu
2006, Di 1 ban., Tu jie jing dian xi lie, ISBN 7561334907, Volume 1, 303
Book
2009, Di 1 ban., Huangdi nei jing kao zheng yu yan jiu cong shu., ISBN 9787801746665, 6, 2, 278
Book
2016, Ch'op'an., ISBN 9789791186513, 315 pages
Book
1994, Di 1 ban., Zhong yi jing dian tong shi, ISBN 9787537510783, 2, 1, 2, 2, 11, 548
Book
1990, Di 1 ban., ISBN 7117013842, 591, [49]
Book
2008, Di 1 ban., ISBN 9787801744371, 90, 977, 99
Book
1998, Beijing di 1 ban., Fa xian Dong fang wen ming xi lie, ISBN 9787506313230, 2 v. (7, 8, 9, 838 p.)
Book
2005, Di 1 ban., ISBN 9787810108423, 5, 387
Book
1991, Di 1 ban., ISBN 7530809067, 169, 1296
Book
1988, Di 1 ban., Zhonghua wen hua yao ji dao du cong shu, ISBN 7805230633, 2, 3, 2, 330
Book
1998, Yuan dian wen hua cong shu, ISBN 7810414992, 4, 8, 295
Book
1997, Di 1 ban., Zhong yi jing dian yan jiu da xi, ISBN 9787200028140, 3 v. (7, 84, 2793 p.)
Book
1990, Di 1 ban., ISBN 7117012498, 10, 473
Book
2010, Chu ban., Zhongguo xue shu si xiang yan jiu ji kan. Ba bian, ISBN 9789862542170, Volume di 34-35 ce., 2 v. ([5], 7, 427 p.)
Book
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.