X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
kosygin, aleksei n (53) 53
china (50) 50
soviet union (49) 49
kosygin, a. n (46) 46
union of soviet socialist republics (40) 40
vietnam (37) 37
united kingdom (27) 27
united states of america (25) 25
cuba (24) 24
brezhnev, leonid i (21) 21
congo crisis (20) 20
vietnamese conflict (20) 20
france (19) 19
khrushchev, nikita s (18) 18
laotian civil war (18) 18
brezhnev, leonid (17) 17
egypt (15) 15
state and official visits (15) 15
iraq (14) 14
johnson, lyndon baines, president usa (14) 14
poland (14) 14
coups d’état (13) 13
sudan (13) 13
gromyko, a (12) 12
india (12) 12
israel (12) 12
japan (12) 12
mao tse-tung (12) 12
nguyen khanh (12) 12
syria (12) 12
ulbricht, walter (12) 12
chou en-lai (11) 11
cyprus (11) 11
czechoslovakia (11) 11
de gaulle, general charles, president of france (11) 11
paul vi, pope (11) 11
political leaders (11) 11
public demonstrations (11) 11
tshombe, möise (11) 11
yugoslavia (11) 11
germany (10) 10
iran (10) 10
italy (10) 10
kosygin, a. n. (10) 10
military assistance (10) 10
propaganda (10) 10
soviet military assistance (10) 10
brandt, willy (9) 9
cambodia (9) 9
china-soviet union split (9) 9
greece (9) 9
indonesia (9) 9
khrushchev, n. s. (9) 9
nasser, gamal abdel (9) 9
nasser, gamal abdel, president of uar (9) 9
rusk, dean (9) 9
turkey (9) 9
brazil (8) 8
buddhists (8) 8
bulgaria (8) 8
canada (8) 8
castro ruz, fidel (8) 8
elections (8) 8
gandhi, mrs indira (8) 8
gromyko, andrei (8) 8
interim governments (8) 8
nixon, richard, president of usa (8) 8
rhodesia (8) 8
solzhenitsyn, alexander (8) 8
tanzania (8) 8
thant, u (8) 8
brooke, gerald (7) 7
chile (7) 7
eastern, germany (7) 7
germany, western germany (7) 7
ghana (7) 7
johnson, lyndon b (7) 7
kohler, foy d (7) 7
mikoyan, anastas i (7) 7
military government (7) 7
pakistan (7) 7
resignation from office (7) 7
rumania (7) 7
sadat, anwar, president of arab republic of egypt (7) 7
shastri, lal bahadur (7) 7
smith, ian (7) 7
students (7) 7
suslov, mikhail (7) 7
zhivkov, todor (7) 7
argentina (6) 6
belgium (6) 6
border incidents (6) 6
ceasefires (6) 6
communist countries (6) 6
daniel, yuly (6) 6
dominican republic (6) 6
economic policy (6) 6
international opinion (6) 6
korea (6) 6
malinovskii, rodion y (6) 6
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


09/1967
Foreign Minister Miki, Secretary Rusk, and Ambassador Johnson discuss Soviet Union's intent to "co-exist" with U.S., Northern Territories impasse, and Soviet... 
Korea (South) | Miki, Takeo | Kosygin, Aleksei N | Japan-Soviet Union relations | Northern Territories Issue | Johnson, U. Alexis | Rusk, Dean | Soviet Union-United States relations
Government Document
12/1971, Volume 213
United States of America (USA) | Kulakov, F. D | Maksimov, Vladimir | CEAUŞESCU, Nicolae, President of Rumania | Shelepin, A. N | Religion, Orthodoxy | Brezhnev, Leonid | Firyubin, Nikolai | Sudan | Kapitonov, I. V | DOUGLAS-HOME, Rt Hon. Sir Alec | Gandhi, Mrs Indira | Shcherbitsky, V. V | Rahman, Shaikh Mujibur | Yugoslavia | Pimen, Metropolitan | Yahya Khan, General A. M | Volkov, Vladislav | Union of Soviet Socialist Republics (USSR) | United Kingdom (UK) | Mandelstam, Nadezhda | Czechoslovakia | Yakhimovich, Ivan | Solzhenitsyn, Alexander | Religion, Judaism | Demichev, P. N | Vatican, The | Golovanov, Marshal Alexander | Maisky, Ivan | Marchenko, Anatoly | Solomentsev, M. S | Kozhevnikov, Vadim | Baibakov, Nikolai | Scheel, Walter | Stravinsky, Igor | Chalidze, Valery | Kirilenko, A. P | Canada | Castro Ruz, Dr Fidel | Sholokhov, Mikhail | Pompidou, Georges, President of France | LIN PIAO | Kosygin, A. N | Rostropovich, Mstislav | Pelshe, A. J | Patsayev, Viktor | Kunayev, D. A | Chakovsky, Alexander | Amalrik, Andrei | Tvardovsky, Alexander | MAO Tse-tung (China) | Honecker, Erich | Khrushchev, Nikita | Brandt, Willy | Arab Republic of Egypt (The United Arab Republic) | Dobrovolsky, Georgy | Nixon, Richard, President of USA | France - Defence and Foreign Affairs | Rudenko, Roman | Bukovsky, Vladimir | Chou EN-LAI (China) | Kuznetsov, Vasily | Abel, Rudolf | Markov, Georgy | Ilichev, Leonid | Arbatov, Georgy | Tolstikov, Vasily | Zhirmunsky, Viktor | Brandt, Willy (W. Germany) | Vinogradov, Vladimir | Daniel, Larisa and Yuly | China | Philby, Kim | Ulbricht, Walter | BEK, Alexander | Sadat, Anwar, President of Arab Republic of Egypt | Kutakhov, Pavel | Shelest, P. Y | HUSÁK, G | Grishin, V. V | Kschessinska, Mathilde | Sinyavsky, Andrei | Gromyko, A | Fedin, Konstantin | Trudeau, Pierre | Suslov, Mikhail | Gierek, Edward | Human rights | Ustinov, D. F | Romm, Mikhail | Qadafi, Colonel Muammar, President of Libya | Katushev, K. F | Israel | Rumania | Eastern, Germany
Book Chapter
Book Chapter
12/1972, Volume 214
Krylov, Marshal Nikolay | Yakubovsky, Marshal | United States of America (USA) | Lynbarsky, Kronid | Maksimov, Vladimir | Rakhmanin, Oleg | Yakir, Pyotr | Brezhnev, Leonid | Smirnov, Lev | Shcherbitsky, V. V | Iran, Shah of | CEAUŞESCU, Nicolae, President of Romania | Dobosch, Yaroslav | Kirillin, Vladimir | Union of Soviet Socialist Republics (USSR) | United Kingdom (UK) | Perelman, Viktor | Mandelstam, Nadezhda | Kaverin, Veniamin | Amin, General Idi, President of Uganda | Iraq | Solzhenitsyn, Alexander | Galanskov, Yuri | Sakharov, Andrei | Bonavia, David | Hungary | Japan | Fainberg, Victor | Tanzania | Zambia | Mazurov, Kirill | Chalidze, Valery | Castro Ruz, Dr Fidel | Zakharov, Marshal Matvey | Pompidou, Georges, President of France | Rostropovich, Mstislav | Lobanov, Pavel | Zhukov, Yuri | Kochetov, Vsevolod | Amalrik, Andrei | Borisov, Vladimir | Yermash, Filip | MAO Tse-tung (China) | Brandt, Willy | Abrassimov, Pyotr | Arab Republic of Egypt (The United Arab Republic) | Nixon, Richard, President of USA | Bukovksy, Vladimir | Kosygin, Alexei N | Shelest, Pyotr | Kalantas, Roman | Okudzhava, Bulat | Northern Ireland, United Kingdom | Gorbanevskaya, Natalya | Allende Gossens, Dr Salvador, President of Chile | Ponomaryov, Boris | Serb, Ion | Bhutto, Zulfikar Ali, President of Pakistan | Germany, Western Germany | Khrushchev, N. S | Brodsky, Iosif | China | Poland | Spassky, Boris | Nekrasov, Viktor | Tito, Josip, President of Yugoslavia | Romanov, Alexei | Shaginyan, Marietta | Grechko, Marshal Andrei | Romania | Sadat, Anwar, President of Arab Republic of Egypt | Ratiani, Georgy | Melnik, Yuri | Tupolev, Andrei | Gromyko, Andrei | Suslov, Mikhail | Spain | Bangladesh | Shafarevich, Igor | Galich, Alexander | KÁDÁR, Janos | Fisher, Bobby | Ilyichev, Leonid | Melezh, Ivan | Eastern, Germany | Titov, Yuri | Mitterand, François | Mzhavanadze, Vasily
Book Chapter
12/1970, Volume 212
United States of America (USA) | Yakir, Pyotr | DOUGLAS-HOME, Rt Hon. Sir Alec | Voronov, Gennady | Medvedev, Zhores | Alekseyev, Mikhail | Sabry, Aly | Molody, Konon | Union of Soviet Socialist Republics (USSR) | Sobolev, Leonid | Czechoslovakia | Sevastianov, Vitaly | LEVITIN-KRASNOV, Anatoly | Nixon, Richard, President of the United States | LÓPEZ Bravo, Gregorio | Mazurov, Kirill | Erdman, Nikolay | Schiller, Dr Karl | Sakharov, Andrey | Turchin, V. F | Udaltsov, Ivan | Nikolayev, Andrian | Kosygin, A. N | Rostropovich, Mstislav | Zamyatin, Leonid | Kochetov, Vsevolod | Goleizovsky, Kasyan | Sergeyev, Konstantin | MAO Tse-tung (China) | Voznesensky, Andrey | France - Defence and Foreign Affairs | Rudenko, Roman | Bukovsky, Vladimir | Kuznetsov, Vasily | Pimenov, Revolt | Zhukov, Yury | Makarova, Natalya | Grechko, Marshal Andrey | Germany, Western Germany | Khrushchev, N. S | Poland | LIU HSIN-CHUAN | Shevtsov, Ivan | Kozyrev, Semyon | HUSÁK, G | Cuba | Alexii, Patriarch | Ilyichev, Leonid | Israel | Yakubovsky, Marshal Ivan | Eastern, Germany | Timoshenko, Marshal Semyon | Grigorenko, Major-General Pyotr | Medvedev, Roy | Mesyatsev, Nikolay | Kuleshov, Lev | Brezhnev, Leonid | Gomulka, Wladyslaw | Kosolapov, Vasily | Yahya Khan, General A. M., President of Pakistan | Tarsis, Valery | Yugoslavia | Burkov, Boris | United Kingdom (UK) | Solzhenitsyn, Alexander | Muradeli, Vanno | Literature | Japan | Zhemchuzhina, Polina | Chalidze, Valery | Nasser, Gamal Abdel, President of UAR | United Arab Republic | Amalrik, Andrey | Mikhalkov, Sergey | Giri, V. V., President of India | Italy | Khrennikov, Tikhon | Tvardovsky, Alexander | Lapin, Sergey | Gorbanevskaya, Natalya | Heath, Rt Hon. Edward | Stepakov, Vladimir | Daniel, Yuly | Tverdokhlebov, Andrey | Romanov, Alexey | Tolstikov, Vasily | Yeremenko, Marshal Andrey | DUBČEK, Alexander | Alliluyeva, Svetlana | Kuznetsov, Anatoly | Ulbricht, Walter | Tito, Marshal, President of Yugoslavia | Mikhailov, Nikolay | Gromyko, A | Suslov, Mikhail | BILL-BELOTSERKOVSKY, Vladimir | Cole, William | Shelepin, Aleksandr | Rumania | Kerensky, Alexander | Sihanouk, Prince Norodom
Book Chapter
Book Chapter
12/1974, Volume 216
Medvedyev, Roy | Korvalov, Sergei | United States of America (USA) | Grigorenko, Piotr | Novikov, Vladimir | Kosalapov, Valery | Brezhnev, Leonid | Fadeyev, Nikolai | Iran, Shah of | Demichev, Piotr | Yevtushenko, Yevgeny | CEAUŞESCU, Nicolae, President of Romania | Syria | Giscard D'ESTAING, Valéry, President of France | Moroz, Valantin | Shukshin, Vassily | Union of Soviet Socialist Republics (USSR) | Narovchatov, Sergey | Mandelstam, Osip | Litvinov, Pavel | Solzhenitsyn, Alexander | Scherbitsky, Vladimir | Superfin, Gabriel | Kosygin, Alexei | FINLAND | Marchenko, Anatoly | Shtern, Dr Mikhail | Neizvestny, Ernst | Baibakov, Nikolai | Polsky, Viktor | Bulgakov, Mikhail | Sadat, Anwar, President of the Arab Republic of Egypt | Makarios, Archbishop, President of Cyprus | Fainberg, Viktor | Sholokhov, Mikhail | Rostropovich, Mstislav | Velikanova, Tatiana | BÖLL, Heinrich | Ginzburg, Alexander | Tvardovsky, Alexander | Kochinyan, Anton | Kryukov, Fyodor | MAO Tse-tung (China) | Nixon, Richard, President of USA | Kardelj, Edvard | Somalia | Bukovsky, Vladimir | Ilichev, Leonid | Libya | Ghizman, Semyon | Furtseva, Ekaterina | Tito, Josip Broz, President of Yugoslavia | China | Nekrasov, Viktor | Chukovskaya, Lydia | Arafat, Yassir | Maximov, Vladimir | Khodorovich, Tatiana | Kissinger, Dr Henry | Richter, Svyatoslav | Ortoli, François-Xavier | Gromyko, Andrei | Ford, Gerald, President of the USA | Galich, Alexander | Schmidt, Helmut | Bogomolov, Vladimir | Chaplin, B. N | Assad, General Hafez, President of Syria | Kirilenko, Andrei
Book Chapter
07/1970
Calls for high-level effort to promote space cooperation with Soviet Union. 
Space policy | Kosygin, Aleksei N | Scientific and technological cooperation | Soviet Union-United States relations
Government Document
08/1973
Soviet policy toward Afghanistan is unlikely to change as a result of the Coup d'Etat in Afghanistan (17 July 1973) because Soviet objectives in Asia for... 
Afghanistan-Pakistan relations | United States Embassy. Soviet Union | Soviet policy toward Afghanistan | Soviet objectives in Asia | Soviet influence | Kosygin, Aleksei N | Coup d'Etat in Afghanistan (17 July 1973) | Afghanistan-Iran relations | Regional security | Podgorny, Nikolai V | Daud, Mohammad
Government Document
04/1972
Compares Iraq-Soviet Union friendship treaty to Soviet agreement with Egypt, reviews Soviet objectives in Iraq, and asserts that treaty may complicate Soviet... 
Pahlavi, Mohammed Reza | Kosygin, Aleksei N | Iraq-Soviet Union Friendship and Cooperation Treaty | Brezhnev, Leonid I | Egypt | Military assistance | Hussein, Saddam | Petroleum industry | Arab-Israeli Conflict (1948- ) | United Nations Security Council Resolution 242 | Iran | Economic assistance | Soviet Union
Government Document
Digital National Security Archive - DNSA: Document Records (unstructured), 12/1979
Reports on content of Soviet leaders' message, on first anniversary of Soviet-Afghan friendship treaty's passage, downgrading relations from those of... 
Treaties | Pakistan | News media | Amin, Hafizullah | Pravda (Soviet Union periodical) | Kosygin, Aleksei N | China | Brezhnev, Leonid I | Soviet military assistance | Afghanistan-Soviet Union Treaty of Friendship, Goodneighborliness, and Cooperation | ITAR-TASS (Soviet Union news agency) | Zagladin, Vadim V
Journal Article
09/1979
Discusses uncertainties in, and prospects for, Soviet efforts to maintain revolutionary regime in Afghanistan. 
Afghanistan Civil War (1978-) | Political conditions | News media | Amin, Hafizullah | Kosygin, Aleksei N | Brezhnev, Leonid I | Taraki, Nur Mohammed | Puzanov, Aleksandr M | ITAR-TASS (Soviet Union news agency) | Resignation from office
Government Document
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.