X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
lantbruksvetenskap och veterinärmedicin (1925) 1925
agricultural and veterinary sciences (1188) 1188
lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske (1117) 1117
agricultural science, forestry and fisheries (1116) 1116
agricultural sciences (735) 735
natural sciences (530) 530
naturvetenskap (530) 530
annan lantbruksvetenskap (481) 481
other agricultural sciences (481) 481
environmental sciences related to agriculture and land-use (335) 335
miljö- och naturvårdsvetenskap (335) 335
biological sciences (315) 315
livsmedelsvetenskap (259) 259
food science (258) 258
ecology (221) 221
forest science (209) 209
skogsvetenskap (208) 208
earth and related environmental sciences (190) 190
geovetenskap och miljövetenskap (190) 190
food science & technology (189) 189
biologiska vetenskaper (176) 176
environmental sciences (157) 157
veterinary science (157) 157
veterinärmedicin (156) 156
analysis (149) 149
biologi (147) 147
social sciences (147) 147
ekologi (144) 144
samhällsvetenskap (142) 142
trävetenskap (141) 141
wood science (141) 141
engineering and technology (130) 130
soil science (129) 129
chemistry, applied (128) 128
agricultural biotechnology (121) 121
bioteknologi med applikationer på växter och djur (120) 120
markvetenskap (114) 114
agriculture (102) 102
animals (97) 97
medicin och hälsovetenskap (97) 97
medical and health sciences (94) 94
agriculture, multidisciplinary (93) 93
biodiversity (93) 93
teknik och teknologier (93) 93
agricultural science (85) 85
climate change (81) 81
jordbruksvetenskap (81) 81
plant biotechnology (75) 75
växtbioteknologi (74) 74
forestry (73) 73
ecosystems (67) 67
ecosystem services (65) 65
forestry and wood technology (65) 65
förnyelsebar bioenergi (65) 65
renewable bioenergy research (65) 65
skog och träteknik (65) 65
miljövetenskap (63) 63
fish and aquacultural science (62) 62
fisk- och akvakulturforskning (62) 62
management (62) 62
sweden (57) 57
animal and dairy science (56) 56
food (56) 56
husdjursvetenskap (56) 56
land use (55) 55
soils (54) 54
biomass (48) 48
conservation (46) 46
environmental studies (46) 46
health sciences (45) 45
nitrogen (45) 45
carbon (44) 44
life sciences (44) 44
microbiology (44) 44
multidisciplinary sciences (44) 44
temperature (42) 42
fungi (41) 41
genetik och förädling inom lantbruksvetenskap (41) 41
agricultural land (40) 40
crops (40) 40
research (40) 40
diversity (39) 39
medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper (39) 39
basic medicine (38) 38
social and economic geography (38) 38
humans (37) 37
landscape (37) 37
social och ekonomisk geografi (37) 37
teknik (37) 37
water (36) 36
annan samhällsvetenskap (35) 35
botany (35) 35
nutrition & dietetics (35) 35
other social sciences (35) 35
botanik (34) 34
climate research (34) 34
female (34) 34
landscape architecture (34) 34
plant sciences (34) 34
proteins (34) 34
more...
Library Location Library Location
Library Location Library Location
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Robarts - Stacks (4) 4
Collection Dvlpm't (Acquisitions) - Vendor file (2) 2
Architecture Landscape (Shore + Moffat) - Stacks (1) 1
Earth Sciences (Noranda) - Stacks (1) 1
Gerstein Science - Stacks (1) 1
New College (Ivey) - Stacks (1) 1
UofT at Scarborough - Stacks (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Nature (London), ISSN 1476-4687, 2017, Volume 544, Issue 7651, pp. 427 - 433
Journal Article
Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, ISSN 1091-6490, 2016, Volume 113, Issue 1, pp. 146 - 151
Journal Article
Nature communications, ISSN 2041-1723, 2017, Volume 8, Issue 1, pp. 14349 - 10
Journal Article
Nature communications, ISSN 2041-1723, 2016, Volume 7, Issue 1, p. 13137
Journal Article
Journal Article
Global change biology, ISSN 1354-1013, 2016, Volume 22, Issue 12, pp. 3967 - 3983
Journal Article
Global change biology, ISSN 1354-1013, 2017, Volume 23, Issue 2, pp. 767 - 781
Journal Article