X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
qu, yuan, ca. 343-ca. 277 b.c. tian wen (14) 14
qu, yuan (6) 6
chu ci (3) 3
qu, yuan, approximately 343 b.c.-approximately 277 b.c. criticism and interpretation (3) 3
approximately 343 b.c.-approximately 277 b.c (2) 2
liu, zongyuan, 773-819 tian dui (2) 2
qu, yuan, approximately 343 b.c.-approximately 277 b.c (2) 2
qu, yuan, ca. 343-ca. 277 b. c. tian wen (2) 2
"li sao" (1) 1
"tian wen" (1) 1
499-200 b.c. warring states period (1) 1
ancestors (1) 1
aristocracy (1) 1
china history (1) 1
chinese literature (1) 1
chinese poetry (1) 1
clans (1) 1
criticism and interpretation (1) 1
genealogy (1) 1
heirs (1) 1
history (1) 1
history and criticism (1) 1
inscriptions, chinese (1) 1
kings (1) 1
legends (1) 1
liu, zongyuan, 773-819 (1) 1
names (1) 1
poetry (1) 1
qu yuan (1) 1
qu, yuan, ca. 343-ca. 277 b.c. jiu ge (1) 1
qu, yuan, ca. 343-ca. 277 b.c. li sao (1) 1
sons (1) 1
tian dui (1) 1
tian wen (1) 1
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


1989, Di 1 ban., ISBN 9787101005622, 4, 344 p., [2] p. of plates
Book
1982, Di 1 ban., Chu ci zhu shu chang bian, Volume di 2 bian, 6, 486
Book
2002, Di 1 ban., He Xin gu jing xin jie xi lie, Volume di 6-7 juan, 2, 2, 2, 3, 315 p., [36] p. of plates, [1] leaf of folded plate
Book
2008, Chu ban., Gu dian shi ge yan jiu hui kan. Di 4 ji, ISBN 9789866657344, Volume di 2-4 ce, 3 v.
Book
1920, Reprinted ed., Guang ya cong shu. Ji bu, 1,69 double leaves
Book
1992, Chu ban., Qu fu xin tan / Su Xuelin, ISBN 9789576680342, Volume 2, 5, 11, 519
Book
Journal Article
2001, Di 1 ban., Nanjing shi fan da xue Zhongguo gu dai wen xue zhuan ye xi lie yan jiu cong shu., ISBN 9787806680254, 3, 347
Book
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.