X
Search Filters
Format Format
Format Format
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Newspaper Article (2041) 2041
Magazine Article (551) 551
Journal Article (162) 162
Dissertation (93) 93
Book Review (41) 41
Report (24) 24
Reference (23) 23
Transcript (14) 14
Music Score (13) 13
Trade Publication Article (9) 9
Book / eBook (8) 8
Book Chapter (3) 3
Paper (2) 2
Publication (2) 2
Web Resource (2) 2
more...
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
stockholders (184) 184
capital gains (174) 174
earnings per share (149) 149
business metrics (144) 144
present value (130) 130
equity (114) 114
stock prices (112) 112
stock exchanges (108) 108
boards of directors (100) 100
dividends (87) 87
corporate profits (67) 67
capital losses (66) 66
profit margins (62) 62
chief executive officers (60) 60
return on assets (45) 45
ex dividend (43) 43
banking (37) 37
cash flow (37) 37
appointments & personnel changes (36) 36
professional hockey (36) 36
investments (35) 35
retained earnings (34) 34
sedans (33) 33
volatility (31) 31
humans (27) 27
annual reports (20) 20
chief financial officers (20) 20
financial statements (20) 20
tournaments & championships (20) 20
heart surgery (19) 19
book value (17) 17
presidents (17) 17
profits (17) 17
female (16) 16
sales (16) 16
automobiles (15) 15
international finance (15) 15
chairman of the board (13) 13
current liabilities (13) 13
celebrities (12) 12
företagsekonomi (12) 12
growth rate (12) 12
apgar score (11) 11
basketball (11) 11
business studies (11) 11
calendars (11) 11
dating services (11) 11
marketing (11) 11
planning (11) 11
art (10) 10
business (10) 10
chief operating officers (10) 10
economics (10) 10
exhibitions (10) 10
gambling (10) 10
golf (10) 10
grand prix racing (10) 10
infant, newborn (10) 10
market shares (10) 10
personalities (10) 10
pregnancy (10) 10
professional football (10) 10
silent films (10) 10
standard deviation (10) 10
students (10) 10
books (9) 9
competitions (9) 9
evaluation (9) 9
income taxes (9) 9
ratios (9) 9
book reviews (8) 8
football (8) 8
male (8) 8
net income (8) 8
nursing (8) 8
omvårdnad (8) 8
pharmaceuticals (8) 8
acute ischemic-stroke (7) 7
adult (7) 7
children (7) 7
colleges & universities (7) 7
construction (7) 7
corporate profiles (7) 7
councils (7) 7
food (7) 7
football teams (7) 7
logopedi och foniatrik (7) 7
logopedics and phoniatrics (7) 7
motion pictures (7) 7
psychology (7) 7
psykologi (7) 7
seasons (7) 7
stroke (7) 7
analysis (6) 6
banking industry (6) 6
barn (6) 6
bond issues (6) 6
breweries (6) 6
civil engineering (6) 6
coaches & managers (6) 6
more...
Library Location Library Location
Language Language
Language Language
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
English (2794) 2794
Swedish (154) 154
German (14) 14
Norwegian (6) 6
Spanish (4) 4
Danish (2) 2
French (2) 2
Armenian (1) 1
Latin (1) 1
Russian (1) 1
more...
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


The Scotsman (1921-1950), 08/1923, p. 9
Newspaper Article
The Irish Times (1921-Current File), 07/1927, p. 10
Newspaper Article
The Observer (1901- 2003), ISSN 0029-7712, 08/1923, p. 12
Newspaper Article
Problem: Konkurser drar med sig höga kostnader på olika sätt, och genom åren har många försök gjorts att finna modeller som kan förutse konkurser och därigenom... 
Z-score | Altman | Företagsekonomi | forecasting | förutsägelse | bankruptcy | financial distress | insolvens | konkurs | prediktion | insolvency | ekonomiska svårigheter | nyckeltal | Business studies | prognos | prediction | ratios
Dissertation
Bakgrund Att inducera en förlossning innebär att försöka manipulera igång ett förlossningsarbete i syfte att åstadkomma en vaginal förlossning. Nyttan med... 
induktionsmetod | Reproduktiv och perinatal omvårdnad | Bishop Score | Inducerad förlossning | förlossningsprogress | Reproductive and perinatal care | labour progress | Induced labour | partus | induction method
Dissertation
Bakgrund: Många företag går i konkurs varje år vilket är förknippade med kostnader för de enskilda intressenterna och för samhället i stort. För att kunna... 
Pompe och Bilderbeek | Altman | Pompe and Bilderbeek | nyckeltal | tillverknings- och industriföretag | Bankruptcy prediction | Platt and Platt | Z'-score | ratios | Konkursprognostisering | Platt och Platt | manufacturing companies
Dissertation
The Irish Times (1921-Current File), 07/1931, p. 12
Newspaper Article
The Irish Times (1921-Current File), 05/1925, p. 10
Newspaper Article
Lakartidningen, ISSN 0023-7205, 06/1972, Volume 69, Issue 26, p. 3147
Journal Article
South Florida Sun - Sentinel, 02/2004
Bill Glasson 73-73--146 +2 
Newspaper Article
Journal Article
Lakartidningen, ISSN 0023-7205, 06/1972, Volume 69, Issue 26, p. 3139
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.