UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
竖井 (634) 634
施工技术 (92) 92
竖井施工 (74) 74
数值模拟 (62) 62
施工 (61) 61
通风竖井 (60) 60
公路隧道 (49) 49
反井钻机 (48) 48
隧道 (44) 44
设计 (42) 42
应用 (39) 39
竖井开挖 (39) 39
电气竖井 (36) 36
深竖井 (35) 35
施工工艺 (30) 30
施工方法 (29) 29
开挖 (28) 28
超深竖井 (28) 28
高层建筑 (24) 24
地铁 (22) 22
斜井 (22) 22
水电站 (22) 22
滑模 (22) 22
溪洛渡水电站 (21) 21
盲竖井 (21) 21
竖井工程 (21) 21
混凝土 (20) 20
竖井联系测量 (20) 20
束腰半径 (19) 19
支护 (18) 18
隧道工程 (18) 18
shujing (17) 17
质量控制 (17) 17
乌鞘岭隧道 (16) 16
模型试验 (16) 16
电缆竖井 (16) 16
竖井式 (16) 16
出线竖井 (15) 15
安装 (15) 15
强电竖井 (15) 15
快速施工 (15) 15
抽水蓄能电站 (14) 14
提升系统 (14) 14
烟囱效应 (14) 14
导流洞 (13) 13
爆破 (13) 13
特长公路隧道 (13) 13
特长隧道 (13) 13
竖井延深 (13) 13
竖井开拓 (13) 13
衬砌 (13) 13
输注途径 (13) 13
固结 (12) 12
地下厂房 (12) 12
开挖支护 (12) 12
提升机 (12) 12
施工方案 (12) 12
滑模施工 (12) 12
矿山竖井 (12) 12
稳定性 (12) 12
竖井定向 (12) 12
自然排烟 (12) 12
贯通测量 (12) 12
通风 (12) 12
全站仪 (11) 11
地下连续墙 (11) 11
城市隧道 (11) 11
引水竖井 (11) 11
水力特性 (11) 11
盾构 (11) 11
穿黄工程 (11) 11
竖井提升 (11) 11
自然通风 (11) 11
地铁工程 (10) 10
安全管理 (10) 10
导井 (10) 10
引水隧洞 (10) 10
扩挖 (10) 10
斜竖井 (10) 10
施工竖井 (10) 10
有限元 (10) 10
混凝土施工 (10) 10
盾构隧道 (10) 10
竖井地基 (10) 10
竖井掘进 (10) 10
铁路隧道 (10) 10
隧洞 (10) 10
地铁隧道 (9) 9
大直径竖井 (9) 9
泄洪洞 (9) 9
烟气运动 (9) 9
电气设备 (9) 9
竖井旋流 (9) 9
竖曲线半径 (9) 9
结构设计 (9) 9
联系测量 (9) 9
超高层建筑 (9) 9
长大隧道 (9) 9
隧道竖井 (9) 9
光面爆破 (8) 8
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


1936, Cong shu ji cheng chu bian, 3606-3610
Book
1937, Cong shu ji cheng chu bian, 3598-3605
Book
1939, Cong shu ji cheng chu bian, 3584-3591
Book
1937, Cong shu ji cheng chu bian, 3569, 16,3,144
Book
1936, Cong shu ji cheng chu bian, 3573, 70,2
Book
2017, Studies in the history of Chinese texts, ISBN 9789004343498, Volume 8, vi, 508 pages
Book
1937, Cong shu ji cheng chu bian, 3612, 78
Book
1936, Cong shu ji cheng chu bian, 3577-3581
Book
1937, Cong shu ji cheng chu bian, 3620, 8
Book
1936, Cong shu ji cheng chu bian, 3583, 2,68
Book
1998, Di 1 ban., Taiwan xian xian xian lie zhuan ji, ISBN 9789570243444, 4, 2, 4, 2, 158
Book
Journal Article
2003, Han da gu ji yan jiu cong shu, ISBN 9629961776
Government Document
广东土木与建筑, ISSN 1671-4563, 2017, Volume 24, Issue 5, pp. 25 - 40
Journal Article
Journal Article
by 郑莉
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 73, pp. 70 - 71
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.