X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
smärta (6) 6
sociala aspekter (5) 5
pain (4) 4
social aspects (4) 4
chronic pain (3) 3
electronic books (3) 3
medicine (3) 3
pain management (3) 3
psychological aspects (3) 3
psychology (3) 3
aches (2) 2
health & fitness (2) 2
medical (2) 2
multi-user (2) 2
other branches of medicine (2) 2
pain medicine (2) 2
pain psychology (2) 2
philosophy (2) 2
psykologiska aspekter (2) 2
suffering (2) 2
treatment (2) 2
women (2) 2
acceptance (1) 1
acceptans (1) 1
advertising (1) 1
affliction (1) 1
annan humaniora (1) 1
annan hälsovetenskap (1) 1
annan samhällsvetenskap (1) 1
antiken (1) 1
aspect physiologique (1) 1
aspect social (1) 1
aspectos sociales (1) 1
attitudes (1) 1
attityder (1) 1
barbarism (1) 1
body (1) 1
body image (1) 1
caring sciences (1) 1
christian society (1) 1
chronic disease (1) 1
chronic disease psychology (1) 1
chronic disease therapy (1) 1
chronic disease: psychology (1) 1
chronic disease: therapy (1) 1
chronic pain patientsfamily relationships (1) 1
chronic pain treatment (1) 1
chronische pijn (1) 1
chronischer schmerz (1) 1
civilisation (1) 1
civilization (1) 1
classical history (1) 1
classical literature (1) 1
clinical health psychology (1) 1
clinical psychology (1) 1
clinical psychotherapist (1) 1
clinical psychotherapists (1) 1
conception of self (1) 1
coping (1) 1
coping skills (1) 1
copingresurser (1) 1
diagnosis (1) 1
dolor crónico (1) 1
douleur (1) 1
dynamic, family (1) 1
dynamics, family (1) 1
ebl-pda (1) 1
endometrios (1) 1
experience (1) 1
familienbeziehung (1) 1
family (1) 1
family dynamic (1) 1
family dynamics (1) 1
family relation (1) 1
family relations (1) 1
family relationship (1) 1
family relationships (1) 1
family therapy (1) 1
fatigue syndrome, chronic fibromyalgia women's health. physician-patient relations. social identification. fibromyalgi. hälsa. läkare-patientrelationer. trötthet. sjukdomsupplevelser. kroniskt trötthetssyndrom. fibromyalgi. kvinnor kvinnor. trötthet. smärta. kroniska sjukdomar. psykosociala aspekter. patienter. läkare (1) 1
fibromyagi (1) 1
fibromyalgia (1) 1
filosofi (1) 1
filosofi, etik och religion (1) 1
fysisk hälsa (1) 1
g.096 -6226 motiver litteratur lidelse smerte (1) 1
gender segregation (1) 1
gender studies (1) 1
general psychology (1) 1
genusstudier (1) 1
geschichte 50-250 (1) 1
gezinsrelaties (1) 1
greece (1) 1
greece - civilization (1) 1
greece civilization (1) 1
greek influences (1) 1
greek world (1) 1
grekiska influenser (1) 1
griechenland (1) 1
griechisch (1) 1
health (1) 1
more...
Library Location Library Location
Library Location Library Location
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Collection Dvlpm't (Acquisitions) - Vendor file (3) 3
Robarts - Stacks (3) 3
Gerstein Science - Stacks (2) 2
Collection Dvlpm't (Acquisitions) - Closed Orders (1) 1
OISE - Stacks (1) 1
UofT at Mississauga - Stacks (1) 1
UofT at Scarborough - Stacks (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


2011, ISBN 9781412842501, cm.
Book
2018, First edition., Oxford classical monographs, ISBN 0198810512, xi, 291 pages
This volume investigates the history and nature of pain in Greek culture under the Roman Empire (50-250 CE). Traditional accounts of pain in this society have... 
Rome CivilizationGreek influences | Greece Civilization | Pain | Social aspects | Classical Literature | Classical History | Immunological aspects | Medicine | Christian society | Suffering | Pain experience
Book
Book
2006, ISBN 9780387296487, x, 157
Chronic pain affects every facet of a patient's life, and nowhere is this more evident than in the complex arena of family life. Chronic Pain and Family: a... 
Treatment | Family relationships | Patients | Chronic pain | Other branches of medicine | Pain Medicine | Health Psychology | Clinical Psychology | Psychology
Book
Bakgrund: Endometrios är en godartad kronisk sjukdom som kan drabba kvinnor i alla åldrar. Symptomen är både av fysisk och mental karaktär och upplevs väldigt... 
fysisk hälsa | smärta | Vårdvetenskap | psykisk hälsa | sociala livet | Caring sciences | endometrios
Dissertation
Sammanfattning Fibromyalgi har betraktats ända framtill våra dagar som en ren psykosomatisk sjukdom som uppkom utan känd orsak. Sjukdomen innebar en ständig... 
kvinnor | chronic pain | Nursing | Fibromyalgia | Fibromyagi | kronisk smärta | Omvårdnad | experience | upplevelse | coping | women
Dissertation
Litteraturstudiens syfte var att beskriva vilka copingresurser som individer med långvarig smärta använder sig av samt hur dessa resurser förbättrar eller... 
långvarig smärta | copingresurser | chronic pain | acceptans | acceptance | coping skills
Dissertation
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.