X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
eğitim bilimleri (60) 60
education (41) 41
siyasal bilimler (39) 39
tarih (38) 38
aile & sosyal politikalar (33) 33
social sciences (25) 25
felsefe & psikoloji & sosyoloji (24) 24
uluslararası ilişkiler (23) 23
sosyal medya (20) 20
arkeoloji (18) 18
edebiyat (18) 18
hukuk (18) 18
iktisat & işletme & finans (18) 18
türk dili (18) 18
sosyal hizmet (17) 17
coğrafya (16) 16
kültür & sanat (15) 15
social media (15) 15
din bilimleri (14) 14
social work (14) 14
psychology (10) 10
social service (10) 10
sosyal bilimler (10) 10
social networks (9) 9
sosyal bilgiler (9) 9
public welfare (8) 8
social support (8) 8
sosyal destek (8) 8
turkey (8) 8
communication (7) 7
psikoloji (7) 7
türkiye (7) 7
- (6) 6
eğitim (6) 6
ilk öğretim öğrencileri (6) 6
questionnaires (6) 6
social studies (6) 6
anketler (5) 5
business (5) 5
history (5) 5
human rights (5) 5
iletişim (5) 5
mass media (5) 5
poverty (5) 5
social justice (5) 5
social policy (5) 5
social science education (5) 5
social skills (5) 5
social welfare (5) 5
sosyal beceriler (5) 5
sosyal bilgiler öğretimi (5) 5
sosyal bilgiler öğretmenleri (5) 5
teacher candidates (5) 5
teacher education (5) 5
teachers (5) 5
öğretmen adayları (5) 5
benevolent institutions (4) 4
children (4) 4
elementary school students (4) 4
gender (4) 4
idari bilimler (4) 4
ilk öğretim (4) 4
ilk öğretim okulları (4) 4
kamu yönetimi (4) 4
kişisel gelişim (4) 4
primary education (4) 4
public administration (4) 4
reliability (4) 4
social behavior (4) 4
social capital (4) 4
sociology (4) 4
sosyal adalet (4) 4
sosyal davranış (4) 4
sosyal politika (4) 4
special aspects of education (4) 4
student attitudes (4) 4
students (4) 4
toplumsal cinsiyet (4) 4
university students (4) 4
öğretmen eğitimi (4) 4
üniversite öğrencileri (4) 4
adolescents (3) 3
aggression (3) 3
anaakım iletişim kuramları (3) 3
ankara (3) 3
anxiety (3) 3
arkadaşlık (3) 3
attitudes (3) 3
behavior and behavior mechanisms (3) 3
birinci basamak sağlık hizmetleri (3) 3
corporate social responsibility (3) 3
davranış ve davranış mekanizmaları (3) 3
depression (3) 3
depresyon (3) 3
değerler eğitimi (3) 3
disabled people (3) 3
economic development (3) 3
elementary schools (3) 3
ergenler (3) 3
ethics (3) 3
more...
Library Location Library Location
Library Location Library Location
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Robarts - Stacks (10) 10
UTL at Downsview - May be requested (5) 5
Collection Dvlpm't (Acquisitions) - Vendor file (2) 2
UofT at Mississauga - Stacks (2) 2
Collection Dvlpm't (Acquisitions) - Closed Orders (1) 1
Knox College (Caven) - Stacks (1) 1
St. Michael's College (John M. Kelly) - 2nd Floor (1) 1
Trinity College (John W Graham) - Stacks (1) 1
UofT at Scarborough - Stacks (1) 1
Victoria University E.J. Pratt - Stacks (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Egitim ve Bilim, ISSN 1300-1337, 2009, Volume 34, Issue 154, pp. 17 - 25
Journal Article
Abant ízzet Baysal üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, ISSN 1303-0493, 06/2014, Volume 14, Issue 1
Journal Article
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN 1309-1387, 05/2020, Issue 31, pp. 120 - 136
... kaynaklarının belirlenmesi ve sonuçların sosyal hizmet mesleği perspektifinde tartışılmasıdır. Çalışma, ardışık desenle gerçekleştirilen bir karma yöntem araştırmasıdır. Araştırmanın nicel kısmı için araştırma evrenini Burdur ili Bucak... 
stres | sosyal hizmet | öğretmen | stres kaynakları
Journal Article
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ISSN 1300-5340, 2009, Issue 36, pp. 20 - 31
... değerlendirerek bu süreçle ilgili gelişmelerin hizmet içi eğitime yansımasına ilişkin öğretmen görüşlerinin alınması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda İzmir ilinde görev yapmakta olan 8893... 
Education Program | Küreselleşme | Hizmet içi Eğitim | Teacher Views | Sınıf Öğretmenliği | Globalization | Eğitim Bilimleri | Sınıf Öğretmenleri | Sosyal Boyutlar | Öğretmen Görüşleri | Classroom Teachers | Social Aspects | Education | İzmir | Teachers Department | Öğretim Programı | Inservice Education
Journal Article
2011, ISBN 1847427596, 224
Personalisation - the idea that public services should be tailored to the individual, with budgets devolved to the service user or frontline staff - is... 
Social service | Political Science | Great Britain | Government policy | Personalisation | Municipal services | Evaluation
Book
Kastamonu eğitim dergisi, ISSN 1300-8811, 09/2018, pp. 1419 - 1425
Journal Article
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN 1305-7766, 2017, Volume 19, Issue 1, pp. 197 - 210
Ölüdeniz Tabiat Parkı, sahip olduğu benzersiz doğal güzelliklerin yanı sıra eş zamanlı olarak sunduğu hizmetlerin çeşitliliği nedeniyle rekabet... 
Siyasal Bilimler | Uluslararası İlişkiler | Coğrafya | Hukuk | Tarih | Aile & Sosyal Politikalar | Eğitim Bilimleri | Felsefe & Psikoloji & Sosyoloji | Türk Dili | Arkeoloji
Journal Article
Elementary Education Online, ISSN 1305-3515, 2017, Volume 16, Issue 4, pp. 1384 - 1394
Bu araştırmada yaratıcı drama yönteminin sosyal hizmet öğrencilerinin iletişim becerilerine etkisi incelenmiştir... 
Social services students | Creative drama | Communication | i̇letişim, yaratıcı drama, sosyal hizmet öğrencileri
Journal Article
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), ISSN 2536-4642, 2017, Volume 2, Issue 1, pp. 16 - 22
Bu çalışmanın amacı sosyal hizmet öğrencilerinin bölümlerine yönelik tutumlarını araştırmak için geçerli ve güvenilir Likert tipi... 
İktisat & İşletme & Finans | Siyasal Bilimler | Uluslararası İlişkiler | İdari Bilimler | Tarih | Din Bilimleri | Eğitim Bilimleri | Felsefe & Psikoloji & Sosyoloji | Edebiyat | Ölçek ve Sosyal hizmet bölümüne yönelik tutum | Tutum | Sosyal hizmet
Journal Article
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, ISSN 1304-7590, 12/2017, pp. 74 - 87
Journal Article
Çankırı karatekin üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, ISSN 1308-5549, 06/2017, Volume 7, Issue 1, pp. 61 - 92
... ve sosyal hizmet sunumunu konu alan özgün sorularla, çalışanlarının iş doyumu ve motivasyonunu etkileyen... 
Sosyal Hizmet | İş Doyumu ve Motivasyon | Çoklu Değişken Analizi | Sosyal Politika
Journal Article
1977, ISBN 9780894330049, xvii, 279
Book
2009, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü yayınları, ISBN 9789753740982, Volume no. 96., 2 v.
Book
Sosyal Güvence Dergisi, ISSN 2146-5649, 11/2013, Issue 4, pp. 4 - 17
Türkiye’de 2008 yılında hayata geçirilen sosyal güvenlik reformu sonrası fiili hizmet süresi zammı yeniden düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenleme ile fiili hizmet... 
Fiili hizmet süresi zammı | sosyal güvenlik sistemi
Journal Article
Öneri, ISSN 1300-0845, 01/2015, Volume 11, Issue 44, pp. 239 - 256
Journal Article
İşletme Araştırmaları Dergisi, ISSN 1309-0712, 09/2017, Volume 9, Issue 3, pp. 248 - 273
... yöntemi olarak anket kullanılmış olup, anket soruları kamu ya da özel banka ayrımı yapılmaksızın bankalardan hizmet alan ve hataya maruz kalmış müşteriler arasından rastgele seçilen 395 kişiye uygulanmıştır... 
Hizmet telafi stratejileri | Leaving | Social media sharing | Güven | Satisfaction | Sadakat | Ayrılma | Loyalty | Trust | Service recovery strategies | Tatmin | Sosyal medya paylaşım
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.