X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
pedigree (19) 19
soyağacı (19) 19
congenital, hereditary, and neonatal diseases and abnormalities (9) 9
doğumsal, kalıtsal ve yenidoğan hastalıkları ve anomaliler (9) 9
humans (7) 7
adult (6) 6
cardiovascular diseases (6) 6
female (6) 6
kardiyovasküler hastalıklar (6) 6
diagnosis, differential (5) 5
male (5) 5
tanı, ayırıcı (5) 5
case report (4) 4
erişkin (4) 4
erkek (4) 4
genetic predisposition to disease (4) 4
hastalığa genetik yatkınlık (4) 4
kas iskelet hastalıkları (4) 4
musculoskeletal diseases (4) 4
olgu sunumu (4) 4
pediatrics (4) 4
kardeşler (3) 3
siblings (3) 3
abnormalities, multiple (2) 2
adolescent (2) 2
age of onset (2) 2
anomaliler, çoklu (2) 2
başlangıç yaşı (2) 2
cerrahi prosedürler, operatif (2) 2
child (2) 2
child, preschool (2) 2
deri ve bağ dokusu hastalıkları (2) 2
dişi genital hastalıkları ve gebelik komplikasyonları (2) 2
endocrine diseases (2) 2
endokrin hastalıklar (2) 2
female genital diseases and pregnancy complications (2) 2
genetic processes (2) 2
genetik oluşumlar (2) 2
kadın (2) 2
marfan sendromu (2) 2
marfan syndrome (2) 2
neoplasms (2) 2
neoplazmlar (2) 2
skin and connective tissue diseases (2) 2
surgical procedures, operative (2) 2
translocation, genetic (2) 2
translokasyon, genetik (2) 2
urologic and male genital diseases (2) 2
çocuk (2) 2
çocuk, okul öncesi (2) 2
üroloji ve erkek genital hastalıkları (2) 2
1900-1999 (1) 1
abnormalities, multiple - genetics (1) 1
abnormalities, multiple - physiopathology (1) 1
abortion, habitual (1) 1
abortion, spontaneous (1) 1
acetabulum (1) 1
adolescence (1) 1
aged (1) 1
allogeneic peripheral blood stem cell transplantation (1) 1
amenorrhea - etiology (1) 1
amiloidoz, ailesel (1) 1
amyloidosis, familial (1) 1
amyloidosis, familial - diagnosis (1) 1
amyloidosis, familial - genetics (1) 1
amyloidosis, familial - pathology (1) 1
aneurysm, dissecting/etiology (1) 1
angioedema - blood (1) 1
angioedema - genetics (1) 1
angioedema - therapy (1) 1
angioneurotic edema (1) 1
anjiyonörotik ödem (1) 1
anomalies (1) 1
aort (1) 1
aort kapağı yetmezliği (1) 1
aorta (1) 1
aorta - pathology (1) 1
aorta - surgery (1) 1
aortic valve insufficiency (1) 1
aortic valve insufficiency - diagnosis (1) 1
aortic valve insufficiency - etiology (1) 1
aortic valve insufficiency - surgery (1) 1
aplasia (1) 1
arteriovenous fistula (1) 1
arteriovenous fistula - diagnosis (1) 1
arteriovenous fistula - genetics (1) 1
arteriovenous fistula - surgery (1) 1
arteriyovenöz fistül (1) 1
asetabulum (1) 1
auditory canal atresia (1) 1
autosomal dominant inheritance (1) 1
ayak (1) 1
ağırlık kaldırma (1) 1
bağışıklık sistemi hastalıkları (1) 1
beslenme ile ilgili ve metabolik hastalıklar (1) 1
beta-talasemi (1) 1
beta-thalassemia (1) 1
bipolar disorder (1) 1
blood component removal (1) 1
blood vessel prosthesis implantation (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Türk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, ISSN 1300-2163, 12/2008, Volume 19, Issue 4, pp. 349 - 357
Journal Article
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, ISSN 1017-995X, 2008, Volume 42, Issue 4, pp. 289 - 291
Journal Article
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, ISSN 1017-995X, 2007, Volume 41, Issue 3, pp. 244 - 248
Tümöral kalsinozis esas olarak periartiküler bölgelerde, iri kalsifiye yumuşak doku kitleleri şeklinde görülen nadir bir hastalıktır. Bu yazıda, ailesel... 
Hastalığa genetik yatkınlık | Diagnosis, Differential | Genetic Predisposition to Disease | Kalsinoz | Dirsek | Neoplasms | Bone Neoplasms | Hip | Foot | Neoplazmlar | Calcinosis | Pedigree | Tanı, ayırıcı | Kemik neoplazmları | Ayak | Elbow | Kalça | Soyağacı
Journal Article
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, ISSN 1017-995X, 2008, Volume 42, Issue 5, pp. 377 - 381
Journal Article
Turkish Journal of Gastroenterology, ISSN 1300-4948, 2007, Volume 18, Issue 1, pp. 53 - 57
Hereditary hemochromatosis is an autosomal recessive disorder associated with the mutation of the HFE gene. C282Y and H63D mutations in this gene have been... 
Hemochromatosis | Turkey | Mutation | HFE | C282Y | HFE MUTATIONS | mutation | DIAGNOSIS | hemochromatosis | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY | IRON OVERLOAD
Journal Article
Tuberkuloz ve Toraks, ISSN 0494-1373, 2007, Volume 55, Issue 4, pp. 395 - 399
Journal Article
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, ISSN 1301-5737, 2004, Volume 21, Issue 2, pp. 245 - 252
Tarihe ilerleyen bir süreç olarak bakan ve bütüncü bir tarih anlayışına sahip olan G.W.F. Hegel, bu anlayışı bakımından kendisinden sonra gelen pekçok filozofu... 
Soyağacı Araştırması | Genealogy | Michel Foucault | Nietzsche | Hegel | Tarih | Eleştiri | Criticism | Felsefe | History | Philosophy
Journal Article
Dicle Tıp Dergisi, ISSN 1300-2945, 2006, Volume 33, Issue 3, pp. 182 - 184
Bu çalışmamızda, Anabilim dalı laboratuvarımıza refere edilen, reprodüktif öyküsünde 3 düşük bulunan çiftte ve ailesinde yapılan sitogenetik analiz sonuçları... 
Düşük, tekrarlayan | Translocation, Genetic | Abortion, Spontaneous | Female genital diseases and pregnancy complications | Translokasyon, genetik | Sitogenetik analiz | Kromozom sapmaları | Düşük, kendiliğinden | Dişi genital hastalıkları ve gebelik komplikasyonları | Pedigree | Chromosome Aberrations | Cytogenetic Analysis | Abortion, Habitual | Soyağacı
Journal Article
Dicle Tıp Dergisi, ISSN 1300-2945, 2006, Volume 33, Issue 4, pp. 256 - 258
Journal Article
Turk Uroloji Dergisi, ISSN 1300-5804, 2004, Volume 30, Issue 4, pp. 476 - 478
Journal Article
Turkish Journal of Pediatrics, ISSN 0041-4301, 2000, Volume 42, Issue 4, pp. 322 - 324
Mullerian agenesis is characterized by the absence of the fallopian tubes, uterus and internal portion of the vagina. Patients have normal female phenotype and... 
Genetics | Familial | Müllerian agenesis | familial | APLASIA | genetics | ANOMALIES | VAGINA | mullerian agenesis | PEDIATRICS | CONGENITAL ABSENCE | Mullerian Ducts - abnormalities | Gonadal Dysgenesis - genetics | Pedigree | Amenorrhea - etiology | Humans | Adolescent | Female | Genotype | Gonadal Dysgenesis - complications
Journal Article
Turkish Journal of Haematology, ISSN 1300-7777, 2000, Volume 17, Issue 2, pp. 77 - 79
$\beta$ thalassemia minor is frequent in mediterranean countries. İt is a benign disorder and does not warrant any therapeutical intervention. We transplanted... 
β Thalassemia minor | Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation | Lymphoblastic lymphoma | Erkek | Male | Neoplasms | Transplantation, Homologous | Hemic and lymphatic diseases | Erişkin | Neoplazmlar | Pedigree | Lenfom, lenfoblastik | beta-Thalassemia | Adult | Hemik ve lenfatik hastalıklar | Lymphoma, Lymphoblastic | Nakil, homolog | Soyağacı | beta-Talasemi
Journal Article
Turkish Journal of Pediatrics, ISSN 0041-4301, 07/2000, Volume 42, Issue 3, pp. 230 - 233
Journal Article
Kulak burun boǧaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, ISSN 1300-7475, 2007, Volume 17, Issue 5, pp. 283 - 286
Laryngeal amyloidosis is rare, accounting for less than 1% of all benign laryngeal tumors. Although familial primary localized amyloidosis has been reported in... 
Diagnosis, Differential | Genetic Predisposition to Disease | Laryngeal Diseases - diagnosis | Amyloidosis, Familial - diagnosis | Amyloidosis, Familial - genetics | Humans | Laryngeal Diseases - pathology | Amyloidosis, Familial - pathology | Pedigree | Adult | Female | Laryngeal Diseases - genetics | Siblings
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.