X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
strategier för hållbar utveckling (9) 9
strategies for sustainable development (9) 9
business studies (6) 6
företagsekonomi (6) 6
engineering and technology (5) 5
environmental engineering (5) 5
naturresursteknik (5) 5
teknik och teknologier (5) 5
environmental management (4) 4
hållbar utveckling (4) 4
miljöledning (4) 4
psychology (4) 4
psykologi (4) 4
samhällsvetenskap (4) 4
social sciences (4) 4
strategi (4) 4
business and economics (2) 2
coping strategies (2) 2
csr (2) 2
denitrification (2) 2
ekonomi (2) 2
energiteknik (2) 2
energy technology (2) 2
identitet (2) 2
klimatförändringar (2) 2
känslohanteringsstrategier (2) 2
känslor (2) 2
lärande (2) 2
meningsfokuserad coping (2) 2
natural sciences (2) 2
naturvetenskap (2) 2
social and economic geography (2) 2
social och ekonomisk geografi (2) 2
sociologi (2) 2
sociology (2) 2
sustainable development (2) 2
urban and regional studies (2) 2
urbana och regionala studier (2) 2
utbildning för hållbar utveckling (2) 2
varumärke (2) 2
varumärkesidentitet (2) 2
varumärkesimage (2) 2
accumulation ratedeveloping countryfecal sludge managementsanitationquantities and qualities (1) 1
activated sludge (1) 1
administrative procedure (1) 1
aeration (1) 1
agricultural and veterinary sciences (1) 1
agricultural cycle; bio-economic assessment; environmental phosphorus burden; farm animals; feeding strategies; monogastric species; phosphorus recycling; sustainable phosphorus governance (1) 1
alliances (1) 1
ambulance personnel (1) 1
ammonia (1) 1
ammonia emissions (1) 1
ammonium (1) 1
anammox (1) 1
anammox bacterium (1) 1
annan lantbruksvetenskap (1) 1
annan naturresursteknik (1) 1
architecture (1) 1
autotrophic nitrogen removal (1) 1
avkastning (1) 1
balanced scorecard (1) 1
balanserat styrkort (1) 1
biodiversitet (1) 1
biodiversity (1) 1
bioeconomy (1) 1
biofilm (1) 1
biological sciences (1) 1
biological wastes (1) 1
biological-waste (1) 1
biologischer abfall (1) 1
biologiska vetenskaper (1) 1
bioreactor (1) 1
biowaste (1) 1
boundaryless work (1) 1
brand (1) 1
building sector (1) 1
business administration (1) 1
business to business (1) 1
carbon dioxide (1) 1
carbon dioxide emissions (1) 1
carbon-dioxide (1) 1
carbon-dioxide-emission (1) 1
case studies (1) 1
ch4 emissions (1) 1
change agency (1) 1
change competence (1) 1
change strategy (1) 1
circular economy; sharing economy; collaborative consumption; product-service systems; barriers; systematic map (1) 1
civil engineering (1) 1
cleantech (1) 1
climate change (1) 1
co2-emission (1) 1
cognitive appraisal (1) 1
compenstaory strategies (1) 1
composting process (1) 1
controlled conditions (1) 1
corporate citizenship (1) 1
criticism (1) 1
cth (1) 1
defusing (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Acta didactica Norge, 06/2019, Volume 13, Issue 2
... är en viktig del av utbildning för hållbar utveckling. Genom dess existentiella, politiska och moraliska/etiska karaktär är klimatfrågan värdeladdad och även förknippad med en mängd känslor. Många människor oroar sig över... 
klimatförändringar | meningsfokuserad coping | utbildning för hållbar utveckling | känslor | lärande | känslohanteringsstrategier
Journal Article
Journal Article
2019, Volume 13, Issue 2
... för hållbar utveckling. Genom dess existentiella, politiska och moraliska/etiska karaktär är klimatfrågan värdeladdad och även förknippad med en mängd känslor. Många människor oroar sig över klimatförändringarna och studier har visat... 
Didactics | Didaktik | Social Sciences | emotions | klimatförändringar | meningsfokuserad coping | Psychology | education for sustainable development | learning | lärande | Samhällsvetenskap | Utbildningsvetenskap | emotion regulation strategies | utbildning för hållbar utveckling | Psykologi | känslor | Educational Sciences | climate change | meaning-focused coping | känslohanteringsstrategier
Publication
2020, Volume 12, Issue 3
The linear paradigm of take-make-dispose in production and consumption patterns impedes the achievement of global sustainability goals. Strategies for... 
Samhällsvetenskap | Economics and Business | Social Sciences | Strategier för hållbar utveckling | Ekonomi och näringsliv | Strategies for sustainable development | circular economy; sharing economy; collaborative consumption; product-service systems; barriers; systematic map
Publication
... än enbart vinstmaximering. Vad hållbar utveckling praktiskt innebär är inte lika självklart som att utvecklingen idag är ohållbar... 
CSR | Företagsekonomi | Stakeholder Theory | Sustainable Development | Business studies | Strategy | Hållbar Utveckling | Strategi | Business Administration | Intressentteori
Dissertation
... företags eventuella lönsamhet är omdiskuterat. Många anser att CSR är nödvändigt för företag som vill vara kvar på en föränderlig marknad där konsumenter ställer andra krav på företag... 
CSR | lönsamhet | strategi | hållbar utveckling | mätning
Dissertation
Att bevarandet av biologisk mångfald är en grundpelare för att nå en hållbar utveckling enades världens... 
Regional level | National level | Nationell nivå | Ekosystemansatsen | Landscape strategies | Regional nivå | Landskapsstrategier | Biodiversitet | Biodiversity | Ecosystem approach | Landskapsplanering | Landscape planning
Dissertation
..., en hållbar utveckling genom social förankring. Strategin handlar om att öka flickornas samvaro i vardagen genom att skapa en gemensam plats för sysslor och möten... 
dela erfarenheter | resursanvändning | tvätta | Projekt Kibera | strategi | hushållsstation | slumområde | förändringsprocess | kretslopp | Nairobi | flickor | mötesplats | diska | framtid | vatten
Dissertation
Bakgrund: Företagens roll i samhället håller på att förändras. En möjlighet för företag att bidra till en utveckling som är långsiktigt hållbar... 
Corporate Citizenship | företagets ansvar | Ekonomi | Business and economics | intressenter | Pia Lindell | strategi
Dissertation
I dagens samhälle väljer många företag inom klädbranschen att presentera en hållbarhetsredovisning, angående företagets arbete för hållbar utveckling... 
Hållbarhetsredovisning | klädbranschen | organizational identity | Sustainability report | organisationsidentitet | internal communications | kommunikationsstrategi | the clothing industry | intern kommunikation
Dissertation
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.