X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
vhdl (2) 2
computer program language (1) 1
digital electronics (1) 1
digital media (1) 1
electronics and electrical engineering (1) 1
fpga (1) 1
informacinės technologijos (1) 1
informatics engineering (1) 1
information tehnologies (1) 1
lplm (1) 1
lygiagretieji algoritmai (1) 1
objekto sekimas realiu laiku (1) 1
parallel algorithms (1) 1
programinė kompiuterių įranga (1) 1
real-time object tracking (1) 1
skaitmeninė elektronika (1) 1
skaitmeninės laikmenos (1) 1
vaizdo signalų apdorojimas (1) 1
vhdl program language (1) 1
vhdl programavimo kalba (1) 1
video signal processing (1) 1
more...
Language Language
Method of digital device testability analysis, which is represented on the system level (VHDL description) for verification and test synthesis tasks... 
Digital media | VHDL (computer hardware description language) | Digital electronics | Skaitmeninės laikmenos | VHDL (programavimo kalba) | Skaitmeninė elektronika
Dissertation
Šiame darbe tiriama, kaip kinta procesorinių komponentų (ALU įrenginio, duomenų registro, instrukcijų registro bei programos skaitiklio registro) techniniai... 
Informatics Engineering | VHDL programavimo kalba | Computer program language | Information tehnologies | Programinė kompiuterių įranga | Informacinės technologijos | VHDL program language
Dissertation
Magistro baigiamojo darbo tikslas – įgyvendinti realiuoju laiku veikiančius objektų sekimo vaizde algoritmus lauku programuojamų loginių matricų įrenginyje... 
Real-time object tracking | VHDL | Vaizdo signalų apdorojimas | FPGA | LPLM | Electronics and Electrical Engineering | Objekto sekimas realiu laiku | Lygiagretieji algoritmai | Parallel algorithms | Video signal processing
Dissertation
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.