X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
erfaringsbasert læring (4) 4
education (2) 2
erfaringsbasert kunnskap (2) 2
formell utdanning (2) 2
høyere utdanning (2) 2
idrett (2) 2
lederutdanning (2) 2
medstudentveiledning (2) 2
nursing (2) 2
profesjonsutdanning (2) 2
therapeutics. pharmacology (2) 2
trener-utdanning (2) 2
trenerprofesjon (2) 2
uformell utdanning (2) 2
veiledning (2) 2
coach education (1) 1
coaching profession (1) 1
edifikasjon (1) 1
eksperter i team (1) 1
erfaringsbasert (1) 1
erfaringsbaserte tilnærminger (1) 1
experience based (1) 1
experience-based knowledge (1) 1
experts in teamwork (1) 1
facilitation (1) 1
fasilitering (1) 1
formal education (1) 1
forskningsbasert kunnskap (1) 1
funksjonsdyktighet (1) 1
informal learning (1) 1
interdisciplinary (1) 1
mental health care (1) 1
mental health care; relatives; experience-based knowledge; mental health crisis; mental health services; psykisk helsearbeid; pårørende; erfaringsbasert kunnskap; psykisk krise; psykiske helsetjenester (1) 1
mental health crisis (1) 1
mental health services (1) 1
non-formal education (1) 1
psykisk helsearbeid (1) 1
psykisk krise (1) 1
psykiske helsetjenester (1) 1
pårørende (1) 1
relatives (1) 1
religionskritikk (1) 1
religionsundervisning (1) 1
rockelåter (1) 1
samarbeidskompetanse (1) 1
sport (1) 1
sykepleie; helsefag (1) 1
teamarbeid (1) 1
teamwork (1) 1
teamwork skills (1) 1
tverrfaglig (1) 1
utviklingsarbeid (1) 1
utviklingsarbeid; erfaringsbasert kunnskap; forskningsbasert kunnskap; funksjonsdyktighet (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, ISSN 1504-3614, 06/2016, Volume 12, Issue 1
Målet med artikkelen er å synliggjøre hvordan studenter under videreutdanning i operasjonssykepleie kan utvikle funksjonsdyktighet i praksis gjennom deltakelse... 
erfaringsbasert kunnskap | forskningsbasert kunnskap | Utviklingsarbeid | funksjonsdyktighet
Journal Article
Uniped, ISSN 1893-8981, 06/2017, Volume 40, Issue 2, pp. 109 - 128
Journal Article
Uniped, 01/2017, Volume 40, pp. 109 - 128
Sammendrag Erfaringsbasert undervisning fremheves ofte som godt egnet i praksisorienterte profesjonsutdanninger, fordi studenten utfordres til aktivt å vurdere... 
veiledning | lederutdanning | høyere utdanning | erfaringsbasert læring | profesjonsutdanning | medstudentveiledning
Journal Article
Uniped, 01/2017, Volume 40, pp. 86 - 100
Sammendrag Tidligere studier har antydet at idrettstrenere ikke får sitt behov for læring og kompetanseutvikling tilfredsstilt av formelle utdanningssystemer.... 
erfaringsbasert læring | trener-utdanning | formell utdanning | uformell utdanning | trenerprofesjon | idrett
Journal Article
Uniped, 11/2015, Issue 4, pp. 284 - 292
Eksperter i team (EiT) er et obligatorisk emne på 7,5 SP for alle studenter på høyere grad ved NTNU. Om lag 2000 studenter tar EiT hvert år. Emnets mål er å... 
Eksperter i team | Experts in Teamwork | teamwork | teamarbeid | Tverrfaglig | teamwork skills | erfaringsbasert | Interdisciplinary | samarbeidskompetanse | facilitation | fasilitering | experience based
Journal Article
Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, ISSN 1504-3614, 12/2012, Volume 8, Issue 2
Summary “Without us there is nothing” – relatives experiences of mental health crisis. As Norway moves toward the provision of home-based crisis response, more... 
Mental health care | experience-based knowledge | mental health services | relatives | Psykisk helsearbeid | mental health crisis
Journal Article
ISSN 0032-8847, 2018
Den erfaringsbaserte «A Gift to the Child»-tilnærmingen til religionsundervisning er en metode som er særlig tilpasset de yngste elevene i skolen. Men viktige... 
Erfaringsbaserte tilnærminger | Religionskritikk | Edifikasjon | Religionsundervisning | Rockelåter
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.