X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
injury severity score (28) 28
yaralanma şiddeti skoru (28) 28
disorders of environmental origin (19) 19
çevresel kaynaklı bozukluklar (19) 19
tedavi sonucu (16) 16
treatment outcome (16) 16
cerrahi prosedürler, operatif (14) 14
surgical procedures, operative (14) 14
geriyedönük çalışma (10) 10
retrospective studies (10) 10
skóra (10) 10
hareket açıklığı, eklem (9) 9
range of motion, articular (9) 9
medicine (8) 8
medical records (7) 7
tıbbi kayıtlar (7) 7
acil tedavi (6) 6
ameliyat sonrası komplikasyonlar (6) 6
american revolution bicentennial commission (6) 6
emergency treatment (6) 6
postoperative complications (6) 6
skora, eugene (6) 6
wounds and injuries (6) 6
yaralar ve yaralanmalar (6) 6
apgar score (5) 5
apgar skoru (5) 5
fracture fixation, internal (5) 5
hall, hugh a (5) 5
kırık tespiti, internal (5) 5
child (4) 4
mortality (4) 4
orthopedics and traumatology (4) 4
ortopedi ve travmatoloji (4) 4
skin (4) 4
wounds, penetrating (4) 4
yaralar, delici (4) 4
acil servis, hastane (3) 3
anestezi ve analjezi (3) 3
anestezi, spinal (3) 3
anesthesia and analgesia (3) 3
anesthesia, spinal (3) 3
cesarean section (3) 3
emergency service, hospital (3) 3
nursing (3) 3
prognosis (3) 3
sezaryen (3) 3
skor (3) 3
sköra äldre (3) 3
sports (3) 3
subcom no. 2, judiciary. house (3) 3
tendon injuries (3) 3
tendon yaralanmaları (3) 3
tomografi, x-ışınlı bilgisayarlı (3) 3
tomography, x-ray computed (3) 3
çocuk (3) 3
ölüm oranı (3) 3
abdominal injuries (2) 2
achilles tendon (2) 2
adult (2) 2
american revolution bicentennial administration (2) 2
anestezi, epidural (2) 2
anestezi, genel (2) 2
anesthesia, epidural (2) 2
anesthesia, general (2) 2
araştırma teknikleri (2) 2
arthroscopy (2) 2
artroskopi (2) 2
aşil tendon (2) 2
batın yaralanmaları (2) 2
bone nails (2) 2
bone screws (2) 2
bone wires (2) 2
cerrahi prosedürler, minimal invaziv (2) 2
child, preschool (2) 2
craniocerebral trauma (2) 2
design (2) 2
dikiş teknikleri (2) 2
dişi genital hastalıkları ve gebelik komplikasyonları (2) 2
education (2) 2
ekstremiteler (2) 2
el yaralanmaları (2) 2
erişkin (2) 2
evidence (2) 2
evidens (2) 2
extremities (2) 2
female genital diseases and pregnancy complications (2) 2
fenomenografi (2) 2
fracture fixation, intramedullary (2) 2
fracture healing (2) 2
fractures, bone (2) 2
frail older adults (2) 2
gore, louise m (2) 2
görülme sıklığı (2) 2
hand injuries (2) 2
health sciences (2) 2
hemodializa (2) 2
humeral fractures (2) 2
humerus kırıkları (2) 2
hälsovetenskaper (2) 2
incidence (2) 2
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


2006, Butterworth-Heinemann series in conservation and museology, ISBN 9780750648813, xxii, 340
The conservation of skin, leather and related materials is an area that, until now, has had little representation by the written word in book form. Marion Kite... 
Leather | Hides and skins | Conservation and restoration | Heritage Management & Conservation
Book
Pediatria Polska, ISSN 0031-3939, 07/2015, Volume 90, Issue 4, pp. 340 - 344
Salicylate intoxication is possible by ingestion and topical application of creams or lotions. Symptoms of salicylate poisoning include: vomiting, abdominal... 
skóra | salicylany | Słowa kluczowe zatrucie | hemodializa
Journal Article
Pediatria Polska, ISSN 0031-3939, 09/2011, Volume 86, Issue 6, pp. 612 - 619
Niedożywienie u chorych z (AN) może negatywnie wpłynąć na czynność wielu narządów, w tym skóry. Objawy skórne wynikają z głodzenia, wymiotów, stosowania leków... 
skin | anorexia nervosa | skóra
Journal Article
Przegląd Dermatologiczny, ISSN 0033-2526, 12/2010, Volume 97, Issue 5, pp. 342 - 348
Palenie tytoniu jest uznawane za jeden z ważniejszych czynnikówwpływających negatywnie na stan skóry, błon śluzowych i uzębienia.Dym tytoniowy zawiera oprócz... 
skóra | dermatologia | palenie papierosów | nikotyna
Journal Article
Pediatria i Medycyna Rodzinna, ISSN 1734-1531, 12/2012, Volume 8, Issue 4, pp. 375 - 379
Skóra to najważniejszy i największy narząd naszego ciała, spełniający wiele kluczowych funkcji, które dzieli się na bierne (ochrona) oraz czynne (wydzielnicza,... 
środki pielęgnacyjne | skóra | emolienty | ochrona | pielęgnacja
Journal Article
Postepy higieny i medycyny doświadczalnej (Online), ISSN 0032-5449, 2009, Volume 63, Issue 835515, pp. 449 - 456
The epidermis is a self-renewing tissue which regenerates constantly. It consists mainly of keratinocytes of various degree of differentiation, from the... 
terapia komórkowa | skóra | komórki macierzyste naskórka
Journal Article
Praktyka Teoretyczna, ISSN 2081-8130, 01/2013, Volume 10, Issue 4, pp. 137 - 160
Skin, the external boundary of the human body, has been up to now an undiscovered field in postuhman studies. Even though the brilliant work of Frantz Fanon,... 
skóra | intra-akcja | onto-epistemologia | nowy materializm | transakcja | posthumanizm
Journal Article
Przegląd Dermatologiczny, ISSN 0033-2526, 02/2010, Volume 97, Issue 1, pp. 14 - 20
Wprowadzenie: Pęcherzyca jest chorobą autoimmunologiczną, charakteryzującąsię powstawaniem pęcherzy w obrębie naskórka i nabłonkawielowarstwowego płaskiego.... 
mieszek włosowy | pęcherzyca zwykła | skóra owłosiona głowy | immunofluorescencja bezpośrednia
Journal Article
Otolaryngologia Polska, ISSN 0030-6657, 2008, Volume 62, Issue 4, pp. 496 - 499
Non-Hodgkin's lymphoma of the nose and sinuses accounts for 5,8–8% of the tumors in that localisation. Large B-cell lymphoma (DLBCL) are frequent in... 
chłoniak rozlany z dużych komórek B | skóra | immunochemioterapia | jama nosowa | radioterapia | nose cavity | immunochemotherapy | skin | radiotherapy | DLBCL-lymphoma | Immunochemotherapy | Skin | Nose cavity | Radiotherapy
Journal Article
Journal of Education, Health and Sport, 06/2016, Volume 6, Issue 6, pp. 661 - 676
Bojarczuk Katarzyna, Lewicki Marcin, Michalczak Magdalena, Smoleń Agata. Ocena wiedzy studentów na temat zasad pielęgnacji cery = Evaluation of students'... 
wiedza studentów, skin | skóra | skin care | knowledge of students | pielęgnacja cery
Journal Article
Journal of Education, Health and Sport, 01/2016, Volume 6, Issue 1, pp. 157 - 170
Wędrowska Ewelina, Gawroński Maciej, Wandtke Tomasz, Goede Arkadiusz, Wędrowski Mateusz, Piskorska Elżbieta. Niewirusowy transfer genów do komórek skóry –... 
plazmid, transfer genów, skóra, wirus, terapia genowa, plasmids, gene transfer, skin, viruses, gene therapy
Journal Article
Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, 2014, Volume 28, Issue 4, p. 793
In earlier research as well as in political discussion and documents, the topic of evidence has been highlighted as one of the most important concerns in... 
Medical and Health Sciences | evidence | Medicin och hälsovetenskap | Hälsovetenskaper | nursing | phenomenographic analysis | sköra äldre | frail older adults | municipal care | kommunal hemsjukvård | evidens | fenomenografi | Health Sciences
Journal Article
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, ISSN 0039-3363, 06/2003, Volume 48, Issue 1, pp. 1 - 10
In the present paper the author gives a brief survey of the main problems of the contrastive semantics, emphasizing the significance of the cognitive approach... 
lexicalization | socio-cultural idiomatics | contrastive semantics | linguistic image of the name skin (skóra-bõr) in Polish and Hungarian
Journal Article
 Bakgrund: Förebyggande av höftfraktur hos äldre är ett angeläget ämne på grund av att världens befolkning ständigt blir äldre. Äldre på särskilda boenden... 
äldrevård | sköra äldre | Nursing | höftfraktur | fallolyckor | Omvårdnad | prevention
Dissertation
Türk Kütüphaneciliği, ISSN 1300-0039, 10/2017, Volume 31, Issue 3, pp. 374 - 393
Çalışmada öncelikle Web 2.0’ın kütüphanelere yönelik güçlü ve olumlu bir imaj yaratmasına, bilgi hizmetlerinin pazarlanması açısından elverişli bir ortam... 
Klout skoru | mikroblog | Twitter | sosyal ağlar | üniversite kütüphaneleri | sosyal medya | Etki skoru
Journal Article
Dicle Tıp Dergisi, ISSN 1300-2945, 06/2019, Volume 46, Issue 2, pp. 299 - 305
Amaç: Bu çalışmada amacımız normal doğum hastalarını kontrol grubu olarak alarak anestezinin fetüs üzerine kısa dönem etkilerini araştırmak, spinal ve genel... 
Anestezi | apgar skor | neonatal sonuçlar
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.