X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
teamarbeid (6) 6
brukermedvirkning (2) 2
nursing (2) 2
samarbeid (2) 2
samhandlingsreformen (2) 2
teamwork (2) 2
therapeutics. pharmacology (2) 2
tverrfaglig (2) 2
20040723120630.0 (1) 1
allianser (1) 1
ansvar (1) 1
arbeid (1) 1
avansert klinisk kompetanse (1) 1
brukerstyrt (1) 1
collaboration (1) 1
community health care (1) 1
community health services (1) 1
congresses (1) 1
cooperative behavior (1) 1
coopération médicale (1) 1
delivery of health care (1) 1
eksperter i team (1) 1
erfaringsbasert (1) 1
etikk (1) 1
experience based (1) 1
experts in teamwork (1) 1
facilitation (1) 1
fasilitering (1) 1
funksjonshemmede (1) 1
gesundheitsberuf (1) 1
gesundheitspolitik (1) 1
gesundheitswesen (1) 1
gezondheidszorg (1) 1
great britain (1) 1
health and wellbeing (1) 1
health care teams (1) 1
health sciences: 800 [vdp] (1) 1
health services (1) 1
helse og omsorg (1) 1
helsefag: 800 [vdp] (1) 1
helsepersonell (1) 1
helsesosialt (1) 1
helsevesen (1) 1
human services (1) 1
innovasjon (1) 1
interaction reform (1) 1
interdisciplinaire samenwerking (1) 1
interdisciplinary (1) 1
interinstitutional relations (1) 1
internationaler vergleich (1) 1
interpersonal relations (1) 1
interprofesjonelt samarbeid (1) 1
interprofessional relations (1) 1
klinisk (1) 1
kliniske studier (1) 1
kommunehelsetjeneste (1) 1
kooperation (1) 1
koordinering (1) 1
læring (1) 1
maatschappelijke gezondheidszorg: algemeen (1) 1
management (1) 1
medical care (1) 1
medical cooperation (1) 1
medical personnel (1) 1
medicine: general issues (1) 1
medische hulpverlening (1) 1
medizinische versorgung (1) 1
mental health services & policy (1) 1
multidisciplinary services (1) 1
organization & administration (1) 1
organization and administration (1) 1
pasientforløp (1) 1
pasientforløp; pasientsentrert omsorg; koordinering; helsepersonell; primærhelsetjeneste; samhandlingsreformen; brukermedvirkning; teamarbeid (1) 1
pasientsentrert omsorg (1) 1
patient care team (1) 1
patient care team / organisation & administration (1) 1
primary health care (1) 1
primærhelsetjeneste (1) 1
primærhelsetjenesten (1) 1
samarbeid, ansvar, teamarbeid, læring, kliniske studier (1) 1
samarbeidskompetanse (1) 1
sjukvårdspersonal (1) 1
social medicine (1) 1
social omsorg (1) 1
social policy (1) 1
social service (1) 1
social services (1) 1
social work (1) 1
social work / organisation & administration (1) 1
social workers (1) 1
socialarbetare (1) 1
socy10007 (1) 1
soins médicaux (1) 1
sosial velferd (1) 1
soziale beziehungen (1) 1
sozialhilfe (1) 1
sozialpolitik (1) 1
spesialisthelsetjeneste (1) 1
sykepleie; helsefag (1) 1
sykepleierkompetanse (1) 1
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


2003, ISBN 1583911766, 392
Interprofessional collaboration in the health and social care services has become a commanding force, spear-headed by the Government's modernisation programme... 
Social Work | Patient Care Team | Cooperative Behavior | Interprofessional Relations | Great Britain | organization & administration | Medicine: General Issues | Medical cooperation | Social Policy | Mental Health Services & Policy | Medical care | Interpersonal relations | Health care teams
eBook
Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, ISSN 1504-3614, 12/2017, Volume 13, Issue 2
Health services in Norway have been described as fragmented with weak coordination between different care levels with respect to patient pathways. The... 
samhandlingsreformen | primærhelsetjeneste | pasientsentrert omsorg | helsepersonell | koordinering | pasientforløp
Journal Article
Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, ISSN 1504-3614, 06/2012, Volume 8, Issue 1
Artikkelen omhandler erfaringer fra et prosjekt der sykepleiestudenter overtar ansvaret for sengeposter i somatisk sykehus i slutten av andre studieår ved... 
læring | ansvar | kliniske studier | Samarbeid | teamarbeid
Journal Article
Uniped, 11/2015, Issue 4, pp. 284 - 292
Eksperter i team (EiT) er et obligatorisk emne på 7,5 SP for alle studenter på høyere grad ved NTNU. Om lag 2000 studenter tar EiT hvert år. Emnets mål er å... 
Eksperter i team | Experts in Teamwork | teamwork | teamarbeid | Tverrfaglig | teamwork skills | erfaringsbasert | Interdisciplinary | samarbeidskompetanse | facilitation | fasilitering | experience based
Journal Article
06/2016, ISBN 9788215027685
Hensikten med denne studien var å få kunnskap om kompetansebehov i sykepleie i Norge etter samhandlingsreformen som ble innført i 2012. Denne kunnskapen er... 
kommunehelsetjeneste | avansert klinisk kompetanse | spesialisthelsetjeneste | teamarbeid | sykepleierkompetanse
Book Chapter
06/2016, ISBN 9788215027685
Fragmenterte helsetenester er framstilte som ei utfordring i helsesektoren, og samhandlande praksis blir sett på som eit verkemiddel for å bøte på dette. Frå... 
samhandlingsreformen | øyeblikkeleg hjelp-døgnopphald | innovasjon | teamarbeid | tverrprofesjonelt samarbeid
Book Chapter
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.