X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
tillgänglighet (114) 114
business studies (52) 52
företagsekonomi (52) 52
immateriella tillgångar (48) 48
accessibility (24) 24
ias 38 (16) 16
goodwill (15) 15
ifrs 3 (15) 15
availability (12) 12
funktionshinder (11) 11
intangible assets (10) 10
redovisning (10) 10
värdering (10) 10
användbarhet (9) 9
business and economics (9) 9
delaktighet (9) 9
ekonomi (9) 9
tillgångar (9) 9
barrier-free design (8) 8
intellektuellt kapital (8) 8
building engineering (7) 7
byggnadsteknik (7) 7
humankapital (7) 7
naturvetenskap (7) 7
architecture (6) 6
funktionsnedsättning (6) 6
human geography (6) 6
kulturgeografi (6) 6
natural sciences (6) 6
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (6) 6
varumärken (6) 6
data- och informationsvetenskap (5) 5
design (5) 5
folkhälsovetenskap (5) 5
företagsförvärv (5) 5
iasb (5) 5
ifrs (5) 5
information technology (5) 5
informationsteknik (5) 5
public health science (5) 5
rörelseförvärv (5) 5
samhällsvetenskap (5) 5
arbetsterapi (4) 4
bank (4) 4
beslutsfattande (4) 4
civil engineering and architecture (4) 4
economics (4) 4
education (4) 4
electronic books (4) 4
fou (4) 4
handikapp (4) 4
immateriell tillgång (4) 4
internet (4) 4
marknadsföring (4) 4
nationalekonomi (4) 4
occupational therapy (4) 4
risk (4) 4
rättvisande bild (4) 4
rörelsehinder (4) 4
samhällsbyggnadsteknik och arkitektur (4) 4
social sciences (4) 4
stadsplanering (4) 4
tillgång (4) 4
usability (4) 4
varumärkesvärdering (4) 4
verkligt värde (4) 4
access to buildings for people with disabilities (3) 3
accessibility for people with disabilities (3) 3
användare (3) 3
architectural design (3) 3
architecture and planning (3) 3
architecture and the handicapped (3) 3
architecture and the physically handicapped (3) 3
arkitektur (3) 3
brand (3) 3
city planning (3) 3
computer and information sciences (3) 3
computer science (3) 3
datavetenskap (3) 3
disability (3) 3
etik - juridik - ekonomi - tillgänglighet (3) 3
human factors (3) 3
human factors in architecture (3) 3
ias (3) 3
informatics (3) 3
informatik (3) 3
information (3) 3
informationssäkerhet (3) 3
intellectual capital (3) 3
jämförbarhet (3) 3
kunskap (3) 3
kvalitet (3) 3
köpcentrum (3) 3
lifespan design (3) 3
logistik (3) 3
lärande (3) 3
lättläst (3) 3
materiella anläggningstillgångar (3) 3
pedagogik (3) 3
people with disabilities and architecture (3) 3
more...
Library Location Library Location
Library Location Library Location
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Robarts - Stacks (5) 5
Architecture Landscape (Shore + Moffat) - Stacks (4) 4
Collection Dvlpm't (Acquisitions) - Vendor file (3) 3
Faculty of Information - Stacks (2) 2
Gerstein Science - Stacks (1) 1
Law (Bora Laskin) - Stacks (1) 1
New College (Ivey) - Stacks (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


2017, ISBN 9781517901639, xiv, 333 pages
"Reveals that the twentieth-century shift from 'design for the average' to 'design for all' took place through political, economic, and scientific structures... 
People with disabilities | Political aspects | Universal design | United States | Sociology | Architecture and Architectural History | ARCHITECTURE | SOCIAL SCIENCE | History | People with Disabilities
Book
2011, Design for social responsibility, ISBN 9780566088599, xxxi, 428
Book
2014, ISBN 9780415824958, xiv, 220 p., [8] p. of plates
This ground-breaking book aims to take a new and innovative view on how disability and architecture might be connected. Rather than putting disability at the... 
Architecture | Architecture and society | Barrier-free design | People with disabilities in art | Human factors | Architectural Design | Drawing and Presentation | Theory of Architecture | Building Types
Book
2017, 1, ISBN 9781138676428, xxiii, 317 pages
'Disability, Space, Architecture' takes a ground-breaking approach to exploring the inter-connections between disability, architecture and cities. The... 
City planning | Architecture | Social aspects | Architecture and society | Barrier-free design | Human factors | Drawing and Presentation | Theory of Architecture | Professional Practice | Architectural Design | Interior Design | Disability Studies - Sociology | Building Types
Book
Högre Utbildning, 06/2018, Volume 8, Issue 1
Frågor kring breddad rekrytering och breddat deltagande utgör en del av den sociala dimensionen av högre utbildning och är ett prioriterat område för det... 
tillgänglighet | breddad rekrytering | breddat deltagande | funktionshinder | funktionsnedsättning | inkluderande pedagogik
Journal Article
2002, Information law series, ISBN 9789041198709, Volume 10, xxvii, 426
Book
Disability & Society, ISSN 0968-7599, 12/2005, Volume 20, Issue 7, pp. 719 - 733
Journal Article
2009, Mid Sweden University doctoral thesis, ISBN 9789186073398, Volume 72.
Information technology and political motives, e.g. e-governance, freedom of information legislation, has recent years lead to an increasing emphasis on users... 
Information behavior | Information retrieval | Knowledge management | Information storage and retrieval systems | Computer and systems science | access | aktivitetsteori | information behaviour | records | tillgänglighet | representation | handlingar | users | informationsbeteende | Data- och systemvetenskap | activity theory | representationer | användare
Dissertation
I samhället i dag finns en mängd olika hinder för människor med fysisk funktionsnedsättning. Mot bakgrund av detta tog regeringen år 2000 fram en nationell... 
Butikskommunikation | tillgänglighet
Dissertation
FN:s generalförsamling antog den 13 december den nya konventionen om funktionshindrade personers rättigheter. Målet med den är att människor med... 
rörelsehinder | Tillgänglighet
Dissertation
2000, Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola, ISBN 9171979832, Volume Ny serie, Nr. 1667.
Dissertation
Syftet med utvärderingen är att den skall kunna fungera som ett underlag för beslut om förändrade öppettider på Ånge centralbibliotek. Biblioteksbesökarnas och... 
utvärdering | öppettider | tillgänglighet | folkbibliotek
Dissertation
Syftet med denna uppsats är att studera hur man i Örebro arbetar med den fysiska tillgängligheten i staden, och vilka erfarenheter detta arbete har gett. Jag... 
Human geography | Kulturgeografi | Tillgänglighet
Dissertation
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.